miljö

Koldioxidutsläppen ökade igen 2017

Internationella energimyndighetens senaste rapport – ”Global Energy and CO2 Status Report, 2017” – släpptes online igår. Den ger en aktuell bild av trenderna och utvecklingen inom energi och bränslen. Koldioxidutsläppen har börjat öka igen främst beroende på den starka ekonomiska utvecklingen i världen.

• Energi: Den globala energibehovet ökade med 2,1% 2017, jämfört med 0,9% föregående år och 0,9% i genomsnitt under de fem senaste åren. Mer än 40% av tillväxten år 2017 drevs av Kina och Indien. 72% av ökningen skedde med fossila bränslen, en fjärdedel med förnybara energikällor och resten med kärnkraft.

• Koldioxid (CO2): Efter tre år utan ökande utsläpp så började utsläppen öka igen 2017. De globala energirelaterade koldioxidutsläppen ökade med 1,4% 2017, och uppnådde en historisk högstanivå på 32,5 gigatonn (Gt). Ökningen av koldioxidutsläpp skedde emellertid inte överallt. Medan de flesta större ekonomier såg en ökning upplevde vissa andra minskningar, bland annat USA, Storbritannien, Mexiko och Japan. Den största nedgången kom från USA, främst på grund av ökad användning av förnybara energikällor.

• Olja: Den globala efterfrågan på olja ökade med 1,6% (eller 1,5 miljoner fat per dag) år 2017, vilket var mer än dubbelt så mycket som det årliga genomsnittet under det senaste decenniet. En ökande andel av sportfordon och lätta lastbilar i de stora ekonomierna och efterfrågan från den petrokemiska sektorn stärkte denna tillväxt.

• Naturgas: Den globala efterfrågan på naturgas ökade med 3%, på grund av det låga prisläget. Kina svarade för nästan 30% av den globala ökningen. Under det senaste decenniet kom hälften av den globala efterfrågan på gas efterfrågan från kraftbranschen. Förra året kom dock över 80% av ökningen från industri och byggnader.

• Kol: Den globala efterfrågan på kol ökade med cirka 1% år 2017, vilket vändade den nedåtgående trenden under de senaste två åren. Tillväxten berodde främst på efterfrågan i Asien, som nästan helt drevs av en ökning av koleldad elproduktion.

• Förnybara energikällor: Förnybara energikällor stod för en fjärdedel av den globala energitillväxten förra året. Kina och USA ledde denna tillväxt, vilket bidrog med cirka 50% av ökningen av förnyelsebaserad elproduktion, följt av Europeiska unionen, Indien och Japan. Vindkraft svarade för 36% av tillväxten i förnybar energibaserad effekt.

• El: Världens efterfrågan på el ökade med 3,1%, betydligt högre än den totala ökningen av efterfrågan på energi. Tillsammans stod Kina och Indien för 70% av denna tillväxt. Produktionen från kärnkraftverk ökade med 26 terawatt timmar (TWh) år 2017.

• Energieffektivitet: Förbättringen av den globala energieffektiviteten minskade dramatiskt 2017, på grund av svagare förbättring av effektivitetspolitiken samt lägre energipriser. Den globala energiintensiteten förbättrades med endast 1,7% 2017, jämfört med i genomsnitt 2,3% de senaste tre åren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s