Kategoriarkiv: media

Glöm inte bort Greta Thunberg och klimatkrisen när Mellon drar igång!

– Krönika –

Första gången jag hörde talas om växthuseffekten och klimatfrågan var 1988 på hösten, eller möjligen på vårterminen samma år. Jag läste till civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik i Luleå. Kursen hette ”ekologi och miljövård I”. Det är över 30 år sedan.

Frågan var alltså redan då avgjord rent vetenskapligt. Däremot var prognoserna lite fel. Enligt mina läroböcker skulle vi, om ingenting gjordes åt saken, vara ungefär där vi är idag om ytterligare 20 år. Alltså runt 2040. Jag skulle då vara runt 70 år gammal.

Jag såg det som att den tidsperiod mänskligheten hade på sig att proaktivt förebygga allvarliga klimatförändringar sammanföll med den där jag skulle tillbringa mitt yrkesliv. Detta ville jag jobba med!

Det blev inte riktigt så. Trots att jag jobbat med miljöfrågor hela mitt yrkesliv så här långt. Jag hade tänkt mig att jobba direkt i industrin, eller som konsult, för att hjälpa till med den nödvändiga omställningen. Samtidigt hoppades jag kunna hjälp till lite i andra miljöfrågor som ozonhålet, försurning, miljögifter och övergödning.

Det var en bra utbildning. Vi lärde oss om kretsloppsteknik och energifrågornas koppling till miljöfrågorna. Om entropi och exergi. Jag gjorde min praktik på LKAB:s malmhamn i Luleå men begrep ju att gruvindustrin inte kan ha en stor roll i ett cirkulärt samhälle.

Jag var färdig civilingenjör med inriktning mot teknisk miljövård 1992. Det var lågkonjunktur. Det var bara staten som anställde. Och knappt det. Det blev först länsstyrelsen i Gävle för min del. Och sedan Karlskrona. På den tiden fick man inte ta upp energi- och klimatfrågorna vid miljöprövning och tillsyn. Det ansågs vara ett för storskaligt problem för att lösas av enskilda företag i Sverige.

Jag skänkte 20 kr/månad till Greenpeace. De ringde upp och ville ha mer pengar. Jag påpekade att jag ville att de inte bara skulle köra runt i gummibåtar mot oljeindustrin utan jobba med systemnivån. Jobba för högre bensinpriser. Den person som pratade med mig hävdade att de haft frågan uppe men inte kunde ta tag i den eftersom det skulle bli impopulärt bland allmänheten och de då skulle förlora i stöd. De fick då inte heller mer pengar av mig.

Några år in på 1990-talet kom en period när media började skriva om växthuseffekten. Nu händer det! Tänkte jag. Men det gjorde det inte. ”Business as usual” fortsatte i stort. Biogasen kom dock och en del kommunal verksamhet började köras på den. Och fjärrvärmesystemen i några svenska städer gick över till förnybart. Annars inget. Jag började jobba som VA-chef.

Under en period i slutet på 00-talet blev det populärt med etanolbilar som en del-lösning på problemet. Vi köpte en privat som vi fortfarande kör med. Men sedan sablades den tekniken ner och ”alla” började köra på fossil diesel istället under etiketten ”miljöbil”. Så dumt! Sen hette det att elbilar är det nya gröna som kommer att komma stort. Men inte mycket hände i verkligheten.

Och där ungefär är vi nu. Jag har precis börjat jobba som utvecklingsstrateg på en teknisk förvaltning. Och så kommer då anti-flyg-rörelsen och nu också Greta Thunberg. Och det är i mångt och mycket så oerhört hoppingivande.

Samtidigt måste jag erkänna att jag är luttrad. Jag hoppas, hoppas verkligen att något ändras på riktigt den här gången! Och ändå flyger jag. Hur går det ihop?

Ja för det första är inte flyget den största boven när det gäller klimatfrågan – egentligen. Men bidrar så klart. Och jag bestämde mig därför att inte flyga inrikes redan på 80-talet. Och det löftet till mig själv har jag i stort sett kunnat hålla. Utom en period när barnen var riktigt små och jag såg det som värdefullt att kunna vara hemma och natta, har jag inte flugit inrikes. Oftast blir det tåg och övernattning istället i tjänsten. Och privat kör vi mycket med etanol-bilen när vi reser inrikes. Eller tar tåget. En gång per år brukar vi åka tåg från Blekinge till Lappland.

Utrikes blir det inte lika ofta tåg. Till Danmark, så klart. Och tre tågsemestrar bortom Norden det blivit sedan 80-talet. Annars har det tyvärr blivit mycket flyg. Det har att göra med hur transportsystemet förändrats. Pris. Bokningssystem. Tidtabeller. Att resa med tåg i Europa var enkelt på 80-talet. Det blev efterhand svårare och svårare. Och flyget billigare.

Ett par gånger genom alla år har jag erbjudits att klimatkompensera flygresan när jag bokat, och har då gjort det. Men de allra, allra flesta gånger har inte alternativet funnits. Från och med 2016 har jag tagit saken i egna händer och sett till att klimatkompensera alla våra flygresor på egen hand. Genom att låta plantera träd i VI-skogen.

Till den som undrar varför jag inte bara slutar flyga istället när jag vetat om det här sedan 80-talet? Just därför! Att resa har varit mitt största intresse i livet. Och mitt liv passerar medan transportsystemen ställs om (eller inte ställs om). Det kommer säkert ta 20 år eller mer innan tåget på riktigt är ett alternativ för det stora flertalet semesterresor inom Europa. Hittills har utvecklingen gått åt fel håll.

Och jag är inte en sådan person som lovar att sluta flyga i januari för att börja smygflyga igen i mars. Eller som postar en debattartikel från ett flygplan där jag ber statsministern höja priset på flygresor så att vanliga människor inte ska få råd att resa.

Självklart brottas mitt samvete med hur mycket jag ska tillåta mig att flyga. Trots att jag klimatkompenserar.

Men det som oroar mig allra mest just nu är att alla de här influerarna som nu slåss om att bli en ny ”Greta Senior” och dra trafik till sina plattformar, redan innan detta året är slut ska sucka, himla med ögonen, och säga: ”Klimatfrågan – är inte den sååå 2018?” 🙄

För den är inte det. Den är inte ”sååå 2018” eller ens ”sååå 2019”. Klimatfrågan är inte en fluga. Antingen löser vi den. Eller så går vi under.

Så sluta gärna flyga. Men se då till att du verkligen menar det. Och skulle du börja smygflyga igen – kanske redan i mars, se då i alla fall till att klimatkompensera. Och kräv gärna av våra politiker att de höjer skatten på flyget. Men var då beredd att ta konsekvenserna. Utgår du ifrån att det ändå inte blir av eller att det är någon annan som betalar dina fortsatta flygresor, som du inte heller tänker dra ner på, kan du faktiskt lika bra hålla tyst om att du anser att ”vanligt folk” inte borde få lov att resa.

Men framförallt. Tappa inte fokus. Fortsätt engagera dig i klimatfrågan. Fortsätt stötta Greta Thunberg och hennes likar – även när media skriver mindre om frågan och mer om Melodifestivalen. För vi har faktiskt inte råd med att denna ödesfråga för mänskligheten ännu en gång blir nästan helt bortglömd. Vi kunde ha löst frågan redan på 80-talet, men vi lät bli – för ingen ville betala oss ingenjörer som gärna hade velat jobba med frågan redan då. Nu är klockan fem i tolv. Som tur är finns det nya pigga människor med olika utbildningar som behövs för att lösa klimatfrågan. Någon måste anställa dem för att jobba med detta. För vi måste lösa frågan nu.

Och att lösa den kräver uthållighet. Och ständigt närvarande opinion. Så håll ut. Glöm inte inte bort Greta Thunberg och klimatkrisen så snart Mellon drar igång. Lova mig det!

2 kommentarer

Under hållbart resande, historia, influerare, krönikor, livet, media, miljö, mitt jobb, resor, samhälle och politik

Tio knep som hjälper dig förstå världen – med inspiration från Roslings Factfulness

Jag har för en tid sedan läst boken ”Factfulness” av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling. Underrubriken lyder: ”Tio knep som hjälper dig att förstå världen”.

Men egentligen radar boken snarare upp tio instinkter som lätt får dig att missförstå världen. Att känna till dessa instinkter underlättar i och för sig om du istället vill förstå den.

Orättvis kritik
Roslings bok har på senare tid fått utstå en hel del kritik för att den är för optimistisk, stirrar sig blind på medelvärden och inte tillräckligt pekar på psykisk ohälsa, den ekologiska utarmningen och orättvisorna i världen, särskilt inom USA.

Jag tycker att kritiken till stor del är orättvis. Rosling pekar tvärtom på att medelvärden inte säger allt, att de fattigaste i världen behöver få det bättre och att vi andra har ett ansvar för att hjälpa dem. Han påpekar också att trots att USA är det land som lägger mest pengar på sjukvård i världen per capita så presterar den inte alls i nivå med kostnaderna vad gäller medellivslängd och barnöverlevnad. Han hävdar dessutom att han alls inte är optimist – även om jag skulle säga att han är det. Han kallar sig possibilist eftersom han tror på att det är möjligt att skapa en bättre värld.

Och han har med både extrem fattigdom och klimathotet bland de fem stora hot han ser mot denna möjlighet att nå målet.

Att han sedan inte hade full kunskap om alla miljöfrågor är lätt att förstå utifrån att han var läkare – inte miljövetare.

Att han inte lägger någon tonvikt på psykisk ohälsa i sin bok får nog också ses utifrån att inte heller det var hans spetskompetens.

Instinkter och knep
Men tillbaka till hans tio ”instinkter” som vi bör undvika. Jag har här valt att omformulera så att rubrikerna istället blir till tio knep för att förstå världen. Samma budskap som jag har uppfattat Rosling, men uttryckt på mitt sätt:

1.Undvik att tro på klyftor
Vi människor har ofta en oemotståndlig lust att dela in allt möjligt i två motstridiga grupper med en stor klyfta – ett gap – mellan sig. Vi och de. Fattiga och rika. Nord och syd. I-länder och u-lännder. Rosling kallar denna oemotståeliga lust ”gapinstinstinkten”.

Men verkligheten är oftast inte alls polariserad. Fråga dig var majoriteten är. Ofta finns den just i mitten där gapet antas vara.

I boken visas ett diagram från 1965 där världens länder plottats ut beroende på antal barn per kvinna och andel barn som överlever till fem års ålder. Det fanns då en stor grupp länder, 125 stycken, där bara mellan 55-95 % av barnen överlevde och där kvinnorna i snitt födde fler än fem barn. Så fanns det en mindre grupp länder, 44 stycken, där över 90 % av barnen överlevde och kvinnorna födde färre än 3,5 barn i snitt. I mellanrummet – gapet – fanns endast ett mindre antal länder. Sedan visas samma diagram, men nu med 2017 års siffror. Länderna har flyttat sig mot färre antal barn per kvinna och fler som överlever till sin femårsdag. Något gap finns inte alls längre. 85% av mänskligheten befinner sig i det hörn där endast i-länderna befann sig 1965. Resten av länderna ligger på en prydlig linje på väg mot samma hörn. Endast 13 länder, med 6% av världens befolkning är kvar i den gamla u-landsrutan.

Fattiga u-länder existerar inte längre som en stor och välavgränsad grupp. Idag lever 75% av världens befolkning i medelinkomstländer. De är varken fattiga eller rika utan någonstans mitt emellan.

Världens befolkning delas lämpligen in i fyra inkomstnivåer. En miljard människor tjänar mindre än två dollar per dag. Tre miljarder människor tjänar mellan två och åtta dollar. Två miljarder tjänar mellan åtta och 32 dollar och en miljard tjänar mer än 32 dollar om dagen. De flesta finns i mitten. Och det finns inget gap emellan.

Att det inte finns en klyfta mellan de rikaste i världen och de fattigaste innebär dock inte att de skillnader som finns inte är orättvisa. Det innebär bara att skillnaderna finns på en glidande skala.

2. Notera inte bara dåliga nyheter
Rosling kallar det ”försämringsinstinkten” – vår benägenhet att mer lägga märke till det som är dåligt än det som är bra. Det som blir sämre än det som blir bättre. Och han kallar det en megamissuppfattning att ”världen blir sämre”.

Han visar upp ett antal diagram där han bland annat pekar på att andelen människor som lever i extrem fattigdom har sjunkit från 85 % av världens befolkning år 1800 till 9 % år 2017. Under samma period har medellivslängden i världen ökat från 31 år till 72 år. Han räknar upp 16 dåliga saker på nedgång och 16 bra saker på uppgång.

Han uppmanar oss att känna igen när vi serveras negativa nyheter och vara medvetna om att sådana har en större chans att nå oss. Goda nyheter är nämligen sällan nyheter eftersom långsamma förbättringar är det normala, det förväntade. För att hitta de goda nyheterna behöver du bara leta lite mera. Då finns de också där!

3. Räkna med oräta linjer
Rosling varnar för ”linjärinstinkten” och menar att prognoser ofta baseras på en rät linje som dras genom historiska data och vidare mot framtiden.

Han skriver att när man ser ett linjediagram är det nästan omöjligt att inte tänka sig en rät linje som sträcker sig från slutet av kurvan och in i framtiden. Han skriver om befolkningskurvans form. Att världens folkmängd idag är 7,6 miljarder och att FN:s experter tror att befolkningskurvan kommer att plana ut någonstans mellan 10 och 12 miljarder människor mot detta århundradets slut.

Det bästa sättet att kontrollera vår instinkt att se räta linjer överallt, menar Rosling, är att komma ihåg att kurvor har många olika former. Det finns S-formade kurvor, kurvor som ser ut som en rutschkana och kurvor som ser ut som en puckel. Dessa kurvor är alla vanligare i verkligheten än den räta linjen.

4. Var inte rädd i onödan
”Rädsoinstinkten” kallar Rosling den instinkt vi har att låta det som är skrämmande fånga vår uppmärksamhet.

Världen verkar vara farligare än den är därför att både media och ditt eget uppmärksamhetsfilter hjälps åt att välja ut de mest skrämmande nyheterna åt dig att fokusera på.

Du ska inte bedöma en risk utifrån hur skämmande något känns, utan utifrån hur farligt det är och hur exponerad du är.

När du är rädd ser du världen på ett annat, mindre nyanserat sätt. Undvik därför att fatta beslut så länge du är rädd. Och var inte rädd i onödan.

5. Ta inte fel på proportioner
Det är lätt att jaga upp sig för små problem bara därför att de är just problem. Och då har vi kommit halvvägs i boken, till ”storleksinstinkten”. Rosling vill att du lär dig att jobba med nyckeltal, att leta efter jämförelser. Att dividera och jämföra kvoterna. Han tipsar särskilt om kvoter per capita när länder eller regioner jämförs.

Han tipsar också om något han kallar 80/20-principen och som går ut på att om du har en lång lista med till exempel kostnadsposter framför dig ska du koncentrera dig i första hand på att granska de relativt få poster (oftast) som är störst och tillsammans utgör 80% av totalen. Vips så är det mycket lättare att få en överblick. Jobba med det stora. Det viktiga. Ta inte fel på proportioner.

6. Undvik felaktiga generaliseringar
Vi kan inte sluta generalisera, och bör inte ens försöka sluta. Men. Vi måste i möjligaste mån fötsöka undvika felaktiga generaliseringar. Glöm inte att det finns likheter mellan grupper och skillnader inom grupper. Leta efter dessa likheter och skillnader också. Inte bara likheter inom grupper och skillnader mellan dem.

Tänk på att ”majoriteten” kan vara allt mellan 51 och nästan 100 procent. Det kan finnas stora och betydelsefulla minoriteter som inte ska negligeras.

Utgå ifrån att om andra människor gör något som verkar idiotiskt så kan det vara en smart sak att göra utifrån deras perspektiv. De kanske ser något du inte ser. Vet något du inte vet. Utgå inte ifrån att de är idioter bara därför att de inte gör precis som du. Undvik generaliseringsinstinkten.

7. Tänk på att även långsamma förändringar blir stora förändringar med tiden
Ödesinstinkten kallar Rosling föreställningen att medfödda egenskaper bestämmer ödet för människor, länder, religioner och kulturer. Tron på att så här har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Men saker förändras över tid. Oftast långsamt. Håll koll på gradvisa förändringar. Uppdatera dina kunskaper. De fakta du lärde dig i skolan – hur gamla är de egentligen? Kanske är det dags att googla lite istället för att gå på gamla kunskaper.

Prata med dina äldre släktingar och jämför deras värderingar med dina som ett kvitto på att saker förändras över tid. Samla exempel på kulturella förändringar som ett sätt att lära dig att även kulturer förändras över tid.

8. Låt inte ett perspektiv kväva din fantasi
Ensidighetsinstinkten. Det är i detta kapitel som Rosling nämner att befolkningen i USA är de sjukaste bland de rika. Och att Kuba är de fattigaste bland de friska. Rosling kritiserar både Kubas ensidiga fixering vid jämlikhet och USA:s ensidiga fixering vid den fria marknaden. Han vill i stället för att klamra sig fast vid idéer mäta resultat och utgå ifrån det som fungerar.

Kom ihåg att det är bättre att betrakta ett problem ur många synvinklar för att få en bättre förståelse och finna praktiska lösningar.

Låt inte ett enda perspektiv kväva din fantasi. Gör inte anspråk på sakkunskap utanför ditt sakområde. Var öppen för idéer från kollegor med andra kunskaper än de du har. Var ödmjuk utan att för den skull alltid lita på experter.

Siffror är bra, men inte ens de säger allt om världen. Det finns en verklighet bortom diagrammen.

Se upp med enkla lösningar. Världen är komplex. Välkomna det och var medveten om att historien är full av visionärer med enkla okomplicerade visioner som fått rättfärdiga fruktansvärda handlingar.

9. Undvik att utse syndabockar
Vår vilja att utse syndabockar kallar Rosling ”klanderinstinkten”. Han vill att vi kommer ihåg att skuldbeläggning av en enskild person ofta avleder uppmärksamheten från de verkliga förklaringarna till det som gått snett och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden. Det här är en av mina egna käpphästar.

Leta efter orsaker, skriver Rosling – inte skurkar. Leta efter system – inte hjältar.

10. Fatta inte beslut som om det vore akut när det inte är det
Så är vi då framme vid det tionde och sista knepet för att lättare förstå världen, enligt Rosling. Försäljare och aktivister använder ofta en teknik som går ut på att vi måste ”handla nu eller gå miste om tillfället”. Den typen av erbjudanden aktiverar vår akutinstinkt som vi istället bör passa oss för. Får vi panik tänker vi inte klart.

Men allt är inte bara optimism i Factfulness.

Det är i detta sista kapitel som Rosling också tar upp de fem hot vi faktiskt borde oroa oss för. Förutom extrem fattigdom och klimathotet nämner han en global pandemi, en finanskollaps och ett tredje världskrig.

Summering
Den viktigaste aha-upplevelse boken gav mig var att om vi ska komma tillrätta med befolkningsökningen (som är det största hotet mot klimatet och miljön i övrigt) så måste de fattigaste få det bättre. Särskilt sjukvård och utbildning. Det är nämligen bland de fattigaste människorna som befolkningen ökar som mest. När dessa får det bättre avtar befolkningsökningen för att till sist upphöra.

Vi vet att 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom och Rosling beskriver detta som ett orättvist lidande. Han skriver också att vi vet vilka lösningarna är: ”fred, skolor, allmän sjukvård, el, rent vatten, preventivmedel och mikrokrediter.” Och: ”att erbjuda den sista miljarden förutsättningarna för ett värdigt liv, snabbt, är en självklar faktabaserad prioritering.” Han förespråkar ”globalt samarbete och global resursfördelning”.

Rosling har så klart inte rätt i varje ord han skrivit eller sagt. Men vem har det? Inte heller tar hans bok upp alla problem i hela världen. Men vilken bok gör det?

Och kanske var Rosling onödigt optimistisk. Jag vet inte. Jag är själv optimist. Men det Rosling förespråkade var inte främst optimism. Det han förespråkade var fakta. Och hur du bör och inte bör tolka dem. Hela hans bok ”Factfulness” handlar om hur du kan få hjälp att se igenom allt för förenklade resonemang. Och det kan aldrig vara fel.

Dessutom är den full av roliga anekdoter. Jag skrattade högt flera gånger när jag läste boken. Har du inte redan läst den kan jag verkligen rekommendera dig att göra det!

4 kommentarer

Under böcker, historia, ledarskap, media, miljö, samhälle och politik, världen

Dummaste på länge SVT!

Jag har sett reaktionerna i mina flöden på sociala medier tidigare i veckan men ikväll fick jag chansen att själv titta på ett inslag om resor och klimatångest som fått mycket – och berättigad – kritik.

Det är ett oerhört märkligt inslag. Mest reagerar jag på att efter alla tvärsäkra och mycket detaljerade råd kring hur vi bör agera på resa – men som i verkligheten nära nog inte gör någon skillnad alls för klimatet jämfört med flygresan – så föreslår ändå en av de intervjuande journalisterna något som faktiskt kan göra skillnad för klimatet på riktigt. Nämligen att betala extra för att klimatkompensera. 🌳

Men se då kan den tvärsäkra resejournalisten som nyss berättat hur vi ska packa, duscha, resa från flygplatsen ✈️ och köpa vatten på flaska minsann inte ge några råd längre. För ett sådant råd skulle då komma ”uppifrån” och hur gör vi då?

Råden som resejournalisten Hélène Benno ger är i sig inte fel – om de bara hade tagit sikte på att spara pengar, vatten, besvär och att minska nedskräpningen.

Men när dessa råd påstås vara klimatsmarta, ja till och med så pass att den som följer dem inte ska behöva ha klimatångest för sitt flygande längre – ja då är SVT tyvärr helt och hållet ute och cyklar.

Extra märkligt blir det ju i och med att journalisten själv i inslaget medger att det hon föreslår inte gör stor skillnad jämfört med en flygresa till Thailand. (Knappt någon skillnad alls skulle jag säga.) Men ändå avslutningsvis vidhåller och sammanfattar sina råd på nytt.

Jag kan bara konstatera att det här var tyvärr helt fel person att intervjua i detta ämnet… 🙄

Pinsamt SVT. Bättre kan ni!

6 kommentarer

Under media, miljö, resor

Att skriva lika bra som Vagabond räcker inte!

När jag började blogga för elva år sedan närde jag en önskan att så småningom växla karriär till reseskribent. Därför hade jag ett konkret mål. Jag ville att det skulle leda till att jag fick skriva för resemagasinet Vagabond som jag älskade. Eller i andra hand Aftonbladet Resa. Gärna en stående kolumn. Eller i tredje hand vad för slags texter som helst för något annat resemagasin. Och åtminstone ha skrivandet som en  sidoinkomst. Det blev aldrig så.

Annonsintäkter räcker inte
Min strategi att uppnå detta mitt mål var att på egen hand nå så många läsare som möjligt. 30 000 läsare per vecka gissade jag att det skulle behövas. Att en sådan siffra, som ju ändå är väldigt hög, knappast skulle räcka till att leva på annonsintäkter visste jag sedan jag experimenterat på 00-talet med Google-annonser. Det var på en sida om resor och klimat som jag sammantaget drog in 500 kr på, trots att den hade stor trafik och låg ute flera år.

Nytt med bloggar
Men runt 30 000 läsare per vecka skulle räcka för att få etablerade resemagasin att få upp ögonen för mig som skribent. Tänkte jag. Vid den här tiden, 2007, var allt det här med bloggar fortfarande ganska nytt och väldigt upphaussat. Så jag tror faktiskt fortfarande att det kanske kunde hade räckt. Då.

Ansträngde mig
I de allra första blogginläggen som jag skrev ansträngde jag mig att skriva bra. Att skriva intressant med ett personligt och livfullt språk. Hur väl jag lyckades vet jag väl inte. Vad jag däremot vet är att jag snabbt sänkte ambitionsnivån när jag upptäckte vilka bloggar det var som lyckades skapa sig en publik och hur många fantastiska, och mycket bättre, bloggar det fanns som aldrig gjorde det. Som trots knäckande bra texter och/eller bilder knappt tycktes ha några läsare alls.

Bråk och klickbeten
Jag såg att slagfärdiga rubriker, bloggbråk och stöddighet var det som gällde. Någon gång provade jag på de två senare vägarna men insåg att det inte var för mig. Jag skäms att erkänna att det till slut var den första vägen, klickbetesrubriker, som fick bli mitt försök att nå fler läsare. En väg som utöver att den faktiskt ändå ledde till fler läsare också ledde till färre inlägg om resor till förmån för många, korta inlägg om lite av varje. Så här i efterhand kan jag konstatera att den vägen blev en återvändsgränd. Några 30 000 läsare per vecka nådde jag aldrig även om det var i närheten de få gånger jag försökte mig på elakheter. (Inlägg som jag för övrigt fylld av skam snabbt tog bort.)

Tillbaka på ruta ett
Efter att en period sedan ha skrivit mest om Instagram, som jag var omåttligt förtjust i, till att böja med, är jag nu tillbaka till att skriva den blogg som jag från början ville göra. Någon förhoppning om att den ska leda till att jag får skriva för Vagabond när jag däremot inte längre.

Fantastiskt bra räcker inte
Just nu läser jag till och från i en gammal bok som består av Johan Tells krönikor från nämnda resemagasin och 1990-talet. Och det är då det slår mig. Att skriva lika bra som de som skriver i Vagabond räcker inte för att slå igenom idag. Gjorde det möjligen för tio år sedan i kombination med ett stort mått av tålamod som jag tyvärr inte hade då, men det räcker definitivt inte idag. De texter jag läser i boken, liksom de jag läser i tidningen, skulle inte räcka för att slå igenom via internet. Trots att de är fantastiskt bra. För att slå igenom på nätet för tio år sedan krävdes skruvade rubriker kombinerat med en bråkig och stöddig attityd. Och gärna avbön efteråt. Vad som skulle krävas för att slå igenom som skribent idag har jag inte ens koll på längre. Men att det skulle räcka med att skriva bra tror jag inte en sekund på. Det känns lite sorgligt. Men det får mig inte att än en gång byta väg. Jag tänker fortsätta skriva i ambition att utveckla mitt skrivande och fotograferande och fortsätter det att strömma till allt fler läsare så blir jag väldigt glad. Men idag skriver jag för att det är roligt. Kanske att jag en dag skriver lika bra som Vagabond?

Leder till något?
Och jag hoppas att mitt bloggande en dag leder mig till något. Kanske en sidoinkomst av något annat slag? Vad vet jag? Reseledare? Eller skriver jag en bok? Kanske vid sidan om pensionen den dagen jag är där? Något så bra som att få skriva för ett etablerat resemagasin kommer det däremot aldrig att leda till. Det är bara att tugga i sig. Sannolikt är resemagasinen också en återvändsgränd utan framtid. Men det är en annan historia.

Bilden: Papperstidningarna har ändå minst en fördel. De går bra att sitta ute i solen och läsa.

8 kommentarer

Under blogg, instagram, media, resor, sociala media

Som en scen ur Göta kanal


Det här är en liten berättelse om en storfräsarbåt som välte en liten kajak i havet runt Sardinien. Men det handlar också om Janne Loffe Carlsson och att det inte är något fel att vara folklig.

Kajak välter
Jag sitter på båten på väg mot ön Tavolara och fotograferar båtar. Plötsligt drar en stor mörk motorbåt förbi i hög fart. Stora svallvågor. En röd kajak välter. Paddlaren ligger i vattnet och försöker ta sig upp. Det är lite som en scen ur 80-tals filmen ”Göta kanal”. Fast i Italien. Kaptenen på vår båt drar ner på farten och frågar om han behöver hjälp, men han viftar avvärjande. Han vill fixa det här själv.

Janne Loffe Carlsson
Jag kom att tänka på den här händelsen när jag i morse läste att Janne Loffe Carlsson har dött. Han spelade ju en av huvudrollerna i filmen jag kom att tänka på, där i båten. Jag läser ett citat av Eva Röse: ”Jag har aldrig jobbat med någon som är så folklig. Han kunde komma in var som helst, knacka på dörren och be om att få ett glas vatten eller om att få låna toaletten. Alla upplevde att de kände honom.”

Att äta skit
Det finns de som lite överlägset tycker att folklighet är något fult. Du har kanske hört uttrycket ”en miljon flugor kan inte ha fel – ät skit”?

Filmsuccé
Filmen ”Göta kanal – eller vem drog ut proppen?” sågs av en och en halv miljon biobesökare när det begav sig. Många fler har sett filmen sedan dess. Många har älskat den. Jag minns att jag själv tyckte att den var jätterolig och älskade uttryck som ”skitit i det blå skåpet” och kanotisten som hela tiden välte när de stora båtarna drog fram. Även i slutscenen om jag minns rätt. Det är lätt att känna med den stackaren samtidigt som det ser roligt ut när han välter.

Håller idag?
Men filmen sågades av kritikerna. Den var inte fin nog. Det är mycket möjligt att jag inte skulle skratta lika mycket om jag såg filmen idag. Det är inte alltid som 80-talshumor har åldrats väl. Men jag vet inte. Jag har inte sett om filmen på många, många år.

Se ner på folklighet
I alla fall så tycker jag att de som ser ner på folklighet är lite som den där storfräsaren i sin fina båt på Sardinien som drar fram och skapar svallvågor som får kajaken att välta. Storfräsare bryr sig inte om ifall de sårar någon med sitt sätt. Bara det får dem själva att framstå som överlägsna. Och det är ju inte alls fint. Egentligen. Det går ju dessutom alldeles utmärkt att uppskatta finkultur utan att förakta det folkliga. Precis på samma sätt som det är möjligt att framföra en stor båt utan att välta kanotister.

Så jag tycker att folklighet – det är fint som fan. Men vad säger du?

Lämna en kommentar

Under humor, media, personligt, resor

Alla är reseinfluerare! Blir det resejournalistikens död?


Jag tycker att det är en fantastiskt märkvärdig sak att resa och se sig om i världen. Det är därför jag läser så mycket om resor. Och det är därför jag skriver så mycket om just resor i den här bloggen. Men: Det är en kväll i juli 2017 när jag bläddrar igenom mitt flöde på Instagram som det slår mig. Det är på ett sätt egentligen inte ett dugg märkvärdigt att resa. Nästan alla människor gör någon typ av resa på sin semester. Och nästan alla delar med sig av sina upplevelser på Facebook och Instagram. Och jag älskar det!

Men samtidigt gör det ju det så mycket svårare att väcka intresse för en blogg som i huvudsak handlar om att resa. Skit samma för egen del, egentligen. Jag gör det här utan betalning, på min fritid, för att det är roligt. Men vad händer med resejournalistiken? Står den inför en snar död?

Alla är inte journalister
Häromåret hette det att ”alla är journalister”. Sedan kom ”alla är fotografer”. Men inget av det är kanske riktigt sant. Även om det ligger ett korn av sanning i det, så till vida att alla som bidrar med texter, foto och klipp gratis till internet utgör ett hot och en konkurrens mot betalda textförfattare och fotografer. Men samtidigt krävs det kunskap och skicklighet att för att skapa ett riktigt bra innehåll med kvalitet. Yrkesskicklighet, helt enkelt. Och för att ta del av sådant material är vi fortfarande beredda att betala. Med pengar eller genom att ställa vår tid till förfogande för reklambudskap.

Men alla är influerare
Men influerare, tänker jag. Där stämmer det verkligen: att alla faktisk ÄR influerare. Har också alltid varit i den analoga verkligheten. Vi påverkar alla varandra. Somliga mer. Andra mindre. Men alla påverkar någon.

2016 års mesta buzzword var kanske just ”influerare”. I flera år dessförinnan hade många använt det engelska ordet influencers. Och i båda fallen menades vanligen personer som påverkar via olika digitala kanaler. Vissa påverkar mer än andra. Men alla påverkar någon, precis som i den analoga världen.

Reklam via influerare
Men till skillnad mot i den analoga verkligheten finns det på nätet en helt annan möjlighet för reklammakarna att nå många med betalda budskap via just influerare. Att använda sig av personer med stor trovärdighet kan vara ett sätt att övertyga även skeptiska konsumenter att genomföra ett köp. En influerare som har extremt många följare i sociala medier kan snabbt sprida ett företags budskap med större trovärdighet och till fler personer än företaget själva någonsin kunnat via sina egna kanaler. För detta är företagen så klart beredda att betala.

Dock att Facebook och andra aktörer nu börjat försöka styra upp den här utvecklingen för att själva få en del av kakan. Detta vet jag tack vare att jag deltar i olika nätverk för resebloggare. Själv har jag inte gett mig in på att ha sponsrat material i vare sig i bloggen, på Instagram eller Facebook, vilket annars är ganska vanligt men som jag i mitt fall bedömer skulle ge mindre pengar än vad det skulle kosta mig i tid och trovärdighet. Jag stänger dock inga dörrar för framtiden – och fördömer absolut ingen som låter sig sponsras.

Vem vill betala för resejournalistik i framtiden?
Influerare är inte generellt någon dödsstöt för ”riktiga” journalister eller ”riktiga” fotografer. Av de skäl jag nämnde ovan. Den som har en utbildning eller som arbetat sig fram med sin begåvning som bas kan åstadkomma så mycket bättre och trovärdigare material än den som bara postar lite random grejor på nätet. En konkurrens är det i och för sig, som gör det svårare och svårare att hitta jobb inom nämnda yrken. Men yrkena kommer alltid att finnas kvar, tror jag.

Däremot inom området resor kan jag fundera. Hur ska det finnas utrymme att betala resor, övernattningar utöver arbetstiden för något som nästan alla betalar för med egna pengar och glatt delar med sig gratis av på nätet? Och faktiskt i just det här fallet: med i stort sett samma innehåll och kvalitet som betalda journalister åstadkommer?

För egen del kommer jag säkert att prenumerera på resemagasinet Vagabond i många år till. Men är det flera år sedan jag köpte en kvällstidning för resebilagans skull. Artiklar på nätet läser jag så klart ofta, men jag undrar hur intressant den genomsnittliga researtikeln är för den som inte är resenörd?

Mer kritik och häftiga resor
Om resejournalistiken ska överleva tror jag att den måste bli mer kritisk och granskande samtidigt som den berättar om mer extrema resor och häftiga drömresmål. Men de mer vardagligt positiva sidorna med att besöka storstäder i Europa, badorter vid Medelhavet, ålandskryssningar och skidorter i fjällen får vi kanske tillräckligt av i våra sociala flöden numera?

Kändisar och skriva mer privat
Det som är influerarnas fördel jämfört med journalisten är det personliga och rent av privata innehållet. Särskilt kändisar tenderar vi att vara nyfikna på. Själv har jag valt att inte fokusera på mig själv, eftersom jag är ointressant (för andra än mig själv :) och inte heller i bloggen fokuserat så mycket på mina närmaste då jag inte velat lämna ut dem för mycket. Men kanske borde jag göra det om jag vill ha fler läsare?

6 kommentarer

Under blogg, influerare, instagram, media, resor, sociala media

Vad är sanning om hundköttet på Bali?

De senaste två dygnen har det skrivits en mängd artiklar i framförallt Australiensisk media om hur turister luras att äta hundkött på Bali. Idag har Expressen fångat upp nyheten  i en artikel. Nyheten kommer från början från en djurrättsorganisation i Australien som påstår sig ha bevis för att hundkött säljs som kycklingspett till turister på den Indonesiska ön.

Tillåt mig att tvivla. 

Hundar äter kött. Att föda upp hundar kostar alltså mer än att föda upp kyckling. Priset på hundkött är därför rimligen betydligt högre än priset på kycklingkött. Varför skulle någon sälja något dyrt som något som är billigare? 

Men om det inte är sant: Varför skulle en djurrättsorganisation vilja fejka eller hårdvikla en sådan här nyhet? Så här tror jag: Därför att det faktiskt förekommer att hundkött äts på Bali. Dock är det ovanligt. Enligt den här forskningsrapporten föraktas hundätarna av majoriteten på Bali. Och djurrättsaktivisterna vill förmodligen skapa opinion mot att det alls är tillåtet att äta hundkött i Indonesien. Kan de då pressa landet och skada turistindustrin genom att påstå att turister luras att ära hundkött så kan de kanske uppnå sitt mål om totalförbud. Skulle de kunna tänkas ha resonerat. Om de valt att fejka nyheten. 

Jag har inga bevis för att nyheten är fejkad. Men tillåt mig att tvivla på sanningshalten…

5 kommentarer

Under media, resor

Och hur funkar det här med ”resejournalister” egentligen?


Hur funkar det här med ”resebloggare” egentligen? Och influerare på Instagram? Får bloggare och influerare betalt av resebolagen och/eller detinationerna? Och hur funkar det här med ”resejournalister” egentligen? Låt mig berätta:

Jag får plötsligt syn på en tweet av Eskil Fagerström som säger: ”Hur funkar det här med ”resebloggare” egentligen? Nu vet jag mer.”

Jag följer den bifogade länken till en intressant blogpost om en promotionresa i Italien. Journalisten och författaren har fått tre hotellnätter, en lunch, en middag och några utflykter i utbyte mot att skriva en blogpost. I min värld låter det lite för bra för att vara sant. Jag vet inte hur många som läser hans blogg men han uppger själv att han har 200 följare på Instagram. Några av de andra som deltar i arrangemanget ska ha hundratusentals följare.

Blogginlägget är som sagt bra men jag blir något provocerad av tweeten måste jag erkänna. Själv har jag bloggat i 10 år och aldrig fått en enda hotellnatt, lunch, middag eller utflykt som tack från någon av de platser jag besökt. Någon gång har jag kanske fått ett bättre rum när jag berättat att jag är bloggare. Möjligen. Säkert vet jag inte om jag ens fått en sådan fördel någon gång.

Det handlar inte om att tälja guld med smörkniv att blogga och instagramma om resor. De flesta som håller på gör det som jag helt gratis. Lägger många, många timmar bara för att det är roligt. Andra försörjer sig i grunden på att göra annat men får ett litet bidrag till sitt resande. Ytterligt få försörjer sig på att resa, fotografera och berätta om det på sociala medier. Färre dessutom, skulle jag gissa, än som påstår eller i vart fall försöker ge sken av att de gör det.

Jag är aktiv i nätverk för resebloggare och är väl medveten om att det förekommer att bloggare åker på betalda resor. Alla seriösa bloggare märker då ut både bloggposter och inlägg på Instagram och andra sociala medier som ”samarbete” eller ”sponsrade”. Skulle det någon gång bli aktuellt för mig att följa med på en betald resa skulle jag också självklart märka ut detta i mina flöden. Som mitt liv ser ut för närvarande har jag inte haft tid att följa med på sådana resor då jag hellre vill resa med min familj när jag har semester.

Men hur gör resejournalister? De åker också på betalda resor. På så kallade ”pressresor”. Eskil snuddar också vid fenomenet i sin bloggpost. Det är en sedan länge etablerad form av marknadsföring av resor. Det finns inga krav på motprestationer men den som betalar förväntar sig så klart positiva artiklar och inslag. Varför skulle de annars betala? Och varför skulle fenomenet annars fortsätta leva vidare? Men har du någonsin sett en artikel eller ett inslag om resor i traditionell media som är märkt med ”samarbete” eller ”sponsrad”?

Jag tycker alltså att bloggare är mer att lita på i de här sammanhangen än traditionella journalister. Vad säger du? Visste du att researtiklar i traditionella medier ofta är resultatet av sponsrade resor?

Bilden ovan är min och ifrån en osponsrad resa till Torrevieja i Spanien.

11 kommentarer

Under blogg, destinationsutveckling, influerare, instagram, media, platsvarumärken, resor, sociala media

Jag tycker att Kerstin kan kamma sig! 


Kerstin skrev en kolumn om en kvinnlig minister och tyckte att ministern borde skaffa sig en borste (och puder). Själv tycker jag att det är du som kan kamma dig, Kerstin! 

Igår hade vi besök här hemma. Samtidigt kunde jag inte låta bli att lägga märke till att det på sociala medier pågick en debatt om en kolumn i en kvällstidning så som det ofta pågår debatter om kolumner i kvällstidningar. Känslorna gällde vad en kolumnist som heter Kerstin skrivit om en kvinnlig ministers utseende.

Jag länkar inte till artikeln eftersom jag anser att den fått fullt tillräckligt många klick redan.

Två läger uppstod (som vanligt). De som anser att Kerstin har fel och de som anser att hon har rätt.

Jag anser att på sätt och vis har båda lägren rätt men håller framförallt med de som anser att Kerstin gör fel när hon skriver som hon gör. Inte fel i någon juridisk mening som brott mot tryckfrihetslagstiftningen eller så. Men moraliskt fel.

De som försvarar Kerstin gör det utifrån tesen ”utseende har visst betydelse även om vissa idealister önskar att det inte vore så”. Och det har de så klart rätt i. Jag har själv varit, och är nog fortfarande, en sån där idealist som önskar att utseendet inte skulle ha någon betydelse. Eller i vart fall mindre betydelse än vad det har. Men under min livstid har det varit tydligt att utvecklingen gått åt motsatt håll. Jag som hänger mycket på Instagram och reser så mycket jag kan har ju inte kunnat undgå selfie-trenden. Även om jag inte gillar den. Jag kan inte se att den bottnar i något annat än just en tilltagande utseendefixering. Det pratas i vår tid mycket om megatrender som globalisering, urbanisering, individualisering och digitalisering. Jag har aldrig sett någon sätta upp utseendefixering på samma lista men skulle faktiskt vilja påstå att trenden hör hemma där. Precis som övriga megatrender är det något vi kan tycka vad vi vill om men som vi också rimligen måste förhålla oss till. Så långt har Kerstin alltså rätt. Men om hon nöjt sig med att skriva om allmänna principer runt detta ämne hade hon inte fått många klick. Så då väljer hon att ge sig på en namngiven kvinnlig (typiskt!) minister istället. För se! Då rasar klicken in.

Och det är ju här hon gör fel. För precis som hon själv skriver är det mobbing. När en grupp (och Kerstins avsikt är så klart att leda just en grupp – hon vill ju så klart ha många klick och mycket medhåll) hackar på en person för hennes utseende så är det inget annat än just mobbing. När hon dessutom väljer att hacka på just en kvinnlig minister så sänder det också ut signaler. Och här är ju Kerstin helt fel ute i sin krönika. Det är därför hon helt enkelt kan gå och kamma sig! 

(Och den som eventuellt inte känner till uttrycket ”kamma dig” kan googla det.)

#90 i #blogg100

2 kommentarer

Under media, samhälle och politik, sociala media

Jag är glad att jag aldrig ville läsa till journalist

 


Egentligen är det märkligt att jag att jag aldrig funderade på att söka till journalisthögskolan. Jag har nämligen alltid varit intresserad av journalistik. Inte bara av innehållet i det skrivna ordet i sig. Utan även av processen dit. Och förutsättningarna för den processen. Och det var jag redan som mycket ung.

Så här i efterhand känns det som lite av ett mysterium att jag ens valde något annat. Jag borde ha drömt om att bli utrikeskorrespondent eller reseskribent. Eller om att skriva om natur och miljö. Eller varför inte om naturvetenskaplig och teknisk forskning. Eller om politik och samhälle?

Kanske berodde avsaknaden av dessa mediadrömmar på att jag hade mer begåvning för matte och de naturvetenskapliga ämnena? Eller berodde det på att jag inte ville bo i Stockholm där de intressanta journalistjobben fanns? Hur som helst är jag glad att jag inte läste till journalist.

Fotograf däremot vet jag att jag funderade på. Hade gärna velat bli natur- och resefotograf. Men vågade aldrig satsa. Det verkade vara en svår bransch redan då.

Vi är nu med full fart på väg mot ett annat medielandskap som vi inte vet exakt hur det kommer att se ut. ”Alla är journalister”. Det gäller redan. Nästan alla människor rapporterar det de ser, upplever och tänker via sociala medier av olika slag: Facebook, Instagram, Twitter, bloggar… Det gör att värdet på det skrivna ordet sjunker kontinuerligt. Det samma gäller för foton. Jag upplever det som att massor av människor, både utbildade och inte (jag är en av dem), jobbar gratis med att skriva och fotografera på sin fritid bara för att det är roligt och är till och med beredda att betala för att nå ut. Jag betalar till exempel för att slippa reklam i den här bloggen. Här snackar vi minimilöner! Minusinkomster. Att göra buiseness bara på att skriva och fotografera är inte lätt i detta nya landskap.

Därför är jag glad att jag aldrig ville läsa till journalist. För även om jag hade älskat att jobba med att resa, fotografera och skriva så tror jag att det hade blivit nästan orimligt tufft för mig att slå mig fram så att jag hade kunnat försörja mig på det.

Och jag är därför glad och tacksam att det fortfarande finns de som vill vara journalister. Riktiga, utbildade, journalister. Som utsätter sig för den där arbetsmarknaden som verkar så hopplös. Tack för att ni orkar!

7 kommentarer

Under media, personligt, sociala media

Instagrambilder från 9 av 10 av Europas bästa stränder

I senaste numret av resemagasinet Vagabond listas de 10 bästa stränderna enligt resemagasinet Condé Nast Travelers läsarpanel.

Jag testade den nya sökfunktionen i Instagram där du även kan söka på platser för att hitta bilder på stränderna. Den enda stranden jag inte kunde finna på Instagram är nummer 7 på listan: Glyfadi Beach, Mykonos, Grekland. Här här bilder från de övriga 9:

1. Cala Macarelleta, Menorca, Spanien

2. Lalaria Beach, Skiathos, Grekland

3. Kniepsand, Amrum, Tyskland

4. Benirras, Ibiza, Spanien

5. Giola, Thassos, Grekland

6. Deia, Mallorca, Spanien

8. Par Beach, Isle of Scilly, Storbritannien

9. Balos Beach, Kreta, Grekland

View this post on Instagram

Бухта Балос-это несомненно одно из красивейших мест, в которых мне доводилось бывать!!! Кристально чистая вода, десятки цветовых оттенков моря, белый и розовый песок 😍 Это место – уникальный экологический заповедник, который сохранил кусочек первозданной природы благодаря тому, что он весьма труднодоступнен! Сюда можно добраться по морю на корабле или по суше! Мы выбрали второй вариант! Из отеля мы выехали рано утром, через 140 км мы свернули с трассы на горную дорогу, ещё 10 км по грунтовке на минимальной скорости и 2 километра пешком по горам) и перед нами открылся такой вид 🙌🏼🙆🏻😍 💙💙💙💙💙

A post shared by Daria Ka⠀📷 Фотограф в Москве (@dariakaphoto) on

10. Uvala, Dubovica, Hvar, Kroatien

Själv har jag inte besökt en enda av de här stränderna. Har du?

2 kommentarer

Under bucket list, media, resor

Den inre resan

  

Vi åker nattåg genom Norrland. Man kan vara sig själv för en stund. Osminkad och lagom otvättad. Äta renklämma till frukost. Samtala, tänka och ta det lugnt. Låta själen hinna med i förflyttningen. Kanske fotografera lite. Jag väljer att fotografera när solen tittar fram. Då blir det snötäckta landskapet mycket vackrare. Sådan är jag när jag fotograferar. Väljer mest det vackra. Telenor har nästan ingen täckning i Norrland så det tar en stund innan jag får ut bilden på Instagram. Att surfa runt på telefonen är inte att tänka på.

Annat var det igår. När vi åkte upp till Stockholm. Då kunde jag först läsa klart mina jobbmejl, kolla Instagram och sen se TV-programmet ”Alla är fotografer” på play. Det var ett bra program. Handlade om semesterbilder. Om reklambilden från resan. Men också om att våga fotografera baksidan av turismen. Mot slutet av programmet uppmanade de till att tagga semesterbilder med #allaärfotografer på sociala medier. Jag la upp två bilder på Facebook. Och konstaterade att det inte var rätt forum för den typen av interaktivitet. Det var bara tre andra konton som använt den taggen där. Varav programmets eget konto var det ena och Schyfferts det andra. 

Bilderna jag la upp har jag visat här förut. En väl inzoomad bild av ett fågelsträck framför Jesusstatyn i Rio. Fotograferad från hotellterass med takpool. Motljus vid solnedgången. Men den lite rörigare förgrunden närmast hotellet med hustak och tv-antenner är bortbeskuren. Det är lite av en reklambild. Den andra bilden visar väl inte direkt någon baksida men väl på en kontrast mellan det turistiskt tillrättalagda och verkligheten. Och också mellan gammalt och nytt. Den visar en gondoljär i Venedig som surfar på sin mobiltelefon. 

 

Ska jag lägga upp och tagga gamla bilder nån mer gång på uppmaning av ett TV-program får det nog bli på Twitter. På Instagram, där taggen annars mest verkar användas, vill jag helst hålla mig till att publicera mer nytagna bilder. Möjligen hade jag kunnat använda #throwbackthursday som alibi… 

Men nu har vi hunnit till Norrland sedan länge och täckningen är noll. Vi byter tåg i Boden. (Där finns det täckning ett kort ögonblick.) Reser vidare mot Lappland. Tåget stannar för möte med malmtåget. Vi passerar polcirkeln. Minstingen spanar efter djurspår i snön. 11-åringen spelar spel som inte kräver wi-fi på paddan. Anders köar för något att äta. 

Vi har åkt tåg i två timmar sedan Boden. Än är det en och en halv timme kvar till Kiruna. 

SJ hade en gång ”den inre resan” som slogan. Den finns fortfarande att hitta. I Norrland. Det är både på gott och ont att sakna täckning och uppkoppling mot nätet. Jag väljer att se det positiva. Det är ett bra sätt att varva ner.

6 kommentarer

Under fotografi, media, resor, sociala media, tåg

Tryckt text vs bildskärm

Igår satt jag på altanen och läste resemagasinet Vagabond. De där första vårdagarna när du kan sitta ute i solen i bara t-shirt och läsa är för härliga!

Det är en av få fördelar för tryck jämfört med bildskärm: just det att kunna sitta i solen och läsa.

Det är i stort sett då jag läser tryckt text nuförtiden utöver morgontidningen. Och på flygresor. Och på tågresor genom Norrland. Jag är kund hos Telenor som inte har någon vidare täckning där.

Vagabond läser jag numera endast vid sådana tillfällen. Trots att jag prenumererar. Jag sparar tidningarna på hög tills de behövs. Så länge jag har tillgång till internet via telefon och padda vill tiden liksom inte räcka till…

20150309-070709.jpg

Men när jag väl läser tidningen så väcker den en längtan ut i världen som nästan gör ont…

8 kommentarer

Under internet, media, resor

Bästa resmålen 2015

Resemagasinet Vagabond har i #1.2015 listat årets 25 bästa resmål. Här är mina kommentarer och några bilder jag hittat på, och bäddat in från, Instagram:

1. Istanbul, Turkiet

Vi var här vid den tiden när det var tidigt 1990-tal. Jag tyckte sambon var gnällig när vi gick i de berömda basarerna. Det visade sig att han hade 40 graders feber när vi kommit till hotellrummet och mot den fick han febernedsättade mintgröna piller som jag köpte av en bastant cigarrökande dam i ett litet krypin till apotek. Annars är det en fin stad som jag gärna återvänder till. Men först (eller i samma veva) vill jag gärna se andra delar av landet. Har bara besökt just Istanbul i Turkiet.

.

2. Malaga, Spanien

Har jag kvar att besöka. Har inte varit på den spanska solkusten överhuvudtaget och det är så klart nåt jag nån gång vill uppleva. Den här bilden som jag hittade är nog ganska otypisk…

View this post on Instagram

Buenos y lluviosos días

A post shared by Eduardo. 🎈 (@duarvz3) on

.

3. Nordöstra Indien

Indien är ett land som jag inte riktigt vet om jag vågar besöka. Det handlar om magen. Väldigt många som reser till Indien blir aldrig riktigt sig själva i magtrakterna igen. Det känns lite skrämmande. Annars verkar det finnas hur mycket som helst att se!

.

4. Tasmanien, Australien

Jag har varit Down Under två gånger men båda gångerna hoppat över Tasmanien. Men där är säkert fint om du har gott om tid i Australien. Och tur med vädret…

.

5. Mallorca, Spanien

Fortfarande och alltid ett av världens bästa resmål för sol, bad och vackra vyer. Turkost hav har de gott om. Själv har jag bara varit där två gånger och kan gärna tänka mig fler besök.

View this post on Instagram

Ännu ett #foto från #Mallorca. Ett skönt gäng.

A post shared by Inger Hansson (@halloj_inger) on

.

6. Mykonos, Grekland

Jag har inte besökt någon av öns vackra stränder (dock sett några från luften). Byn Mykonos kan jag dock lämna vittnesmål ifrån och den är lika vacker i verkligheten som på bild. Dock väldigt dyr. I alla fall när vi var där.

.

7. San Francisco, USA

En av mina farbröder jobbade här 1979. Jag var 12 år och besöket i San Francisco med rundresa i bil i fyra delstater var min andra utlandsresa (Danmark oräknat). Det var nog där jag ådrog mig den resfeber som tycks vara en livslång åkomma. SF är vid sidan om NY den stad i USA som mest påminner om Europa. Och det är i mina ögon ingen nackdel – tvärt om.

Men passa på att se något utanför stan också. Varför inte en nationalpark? Jag föreslår Yosemite. Men det finns många. Även om det kan bli en bit att åka. I bil, så klart.

.

8. San Sebastian, Spanien

Den spanska atlantkusten. Hit har jag länge velat åka. Det enda som hindrat mig är de krångliga resvägarna.

.

9. Wien, Österrike

En gång flög vi hit under en tågluff för att slippa hettan i Athen. Och så var det precis lika varmt i Wien! Som väl annars har lite mer ”svenskt” sommarväder. Och som är en fin och sevärd stad på alla sätt.

.

10. Transylvanien, Rumänien

Jag tänker genast på greve Drakula och undrar om platsen med anledning av sagan blivit något överskattad? Men kanske inte, ändå. Naturen ska vara fin. Ändå inte överst på min önskelista just nu.

View this post on Instagram

| having a BuchaREST in Transylvania |

A post shared by O L I V I /\ ✈️ (@livonashoestring) on

.

11. Hokaido, Japan

Ön lockar med naturupplevelser, det låter bra. Kanske något att kombinera med Tokyo nån gång i framtiden.

.

12. Uruguays riviera

Är ingen plats jag övervägt att resa till. Så här långt.

.

13. Singapore

Här möts det kinesiska, det malayiska och det indiska i en tropisk storstad känd för ordning och reda. Och shopping. En stad som du lätt hamnar i på en rundresa i Asien. Och det är inte helt fel att tillbringa ett par dagar här.

.

14. Curacao

Ett resmål jag knappt hört talas om innan. I Karibien. Kan kombineras med Aruba. Det sistnämnda ett land jag länge velat åka till.

View this post on Instagram

VS models hard at work #curacao #nofilter

A post shared by Alicia Fay (@leashbabe) on

.

15. Wellington, Nya Zeeland

Landet på andra sidan jorden är verkligen sevärt. Men främst för naturen. Det är ett perfekt land att bila runt i. Stämmer också på Wellington. Jag minns att vi gjorde en utflykt runt den halvö där Seatoun ligger. Plockade snäckskal. Hittade sjöstjörnor större än våra händer. Åt pizza med tranbärssylt. Tittade på flygplan som landade. Sånt man gör på en jordenruntresa med små barn. Stan? Ja, det var väl inga fel på den heller.

.

16. Svalbard, Norge

Jag älskar natur. Men just isbjörnar vet jag inte om jag vill möta i det vilda…

.

17. Fez, Marocko

Är också ett sånt där resmål som jag inte reflekterat så mycket över.

.

18. Yogyakarta, Indonesien

Templet i Borobudur är däremot en plats som jag länge haft på önskelistan…

.

19. Krakow, Polen

En stad jag också gärna vill besöka.

.

20. Maldiverna

En vecka på nån av öarna i detta örike med sol, bad och snorkling låter som en underbar paus från verkligheten. För verkligt är det inte. I detta land hålls turisterna noga åtskilda från just verkligheten.

.

21. Namibia

Namibia ger verkligen intryck av att vara ett häftigt land. Vilka färger på sanden! Jag har bara sett landet på bild men skulle gärna göra en resa dit någon gång. Men det finns andra afrikanska länder som jag först skulle vilja besöka.

.

22. Filippinerna

Kan bli nästa Thailand? Eller ligger det kanske ändå lite för långt bort för att bli vårt nästa stora charter-resmål? Ger i alla falk intryck av att vara lite som Thailand på 90-talet. Så klart skulle jag gärna göra en resa dit!

.

23. Makedonien

Det är inget land som jag länge drömt om att resa till. Knappt ens funderat på. Men där kan säkert vara fint.

.

24. Rio de Janeiro

Där har jag redan varit 2015! Så jag kan ju inte säga annat än att det är ett av årets resmål!

20150307-162119.jpg

25. Kerala, Indien

Avslutningsvis ett resmål som jag länge haft på drömreselistan. Dock det där med Indien och magen…

View this post on Instagram

#kerala wooowww!!!!!!!

A post shared by Shaam Dancer (@mr.shaam) on

.

7 kommentarer

Under instagram, media, resor

Museer förbjuder selfiepinnar

Ett efter ett har museer över hela USA börjat införa förbud mot att använda selfiepinnar.

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden i Washington förbjöd selfiepinnar nyligen. Museum of Fine Arts i Houston har planer på att förbjuda. Och välkända Metropolitan Museum of Art i New York har bestämt sig: Snart kommer förbudsskyltarna upp. Samma gäller på National Gallery of Art i Washington.

Museerna är både rädda om samlingarna och oroade för att andra besökare ska skadas eller störas.

Läs mer i New York Post.

IMG_0066
Par som använde selfiepinne i Colosseum, Rom, på höstlovet 2014

Uppdatering 17 februari:
Inspirerade av mitt blogginlägg ovan har radions P4 idag gjort ett reportage om att även moderna museet i Stockholm portar selfiepinnar.

Någon skylt med en överstruken selfiepinne är inte uppsatt. Men snart blir det ändring på det:

”Det här behöver vi uppdatera”, säger Kristin Ek, pressekreterare på Moderna museet.

9 kommentarer

Under fotografi, media, resor

Sluta kasta skit på oss som reser

Det är vinter i Sverige. Blå gnistor från kontaktledningen lyser upp snön utanför tågfönstret. Det påminner mig om lapplandspilen som en gång råmade som ett vilddjur genom natten. Nattåget som gick ända från Malmö till Narvik. Jag åkte oftast sträckan från Norrköping till Luleå. Jag valde tåget före flyget. Av miljöskäl. Redan då. Jag gör det fortfarande när jag kan. Men det blir allt svårare. Så långt ger jag Cecilia Hagen rätt. Det måste bli lättare och rimligare prismässigt att åka tåg genom Europa. Och Sverige.

Och visst behöver flyget bli dyrare. Men inte bara flyget faktiskt. Bensinen. Vår konsumtion av kläder och prylar. Maten. Allt i de delar som de orsakar utsläpp av växthusgaser. Och boendet, Cecilia. Jag undrar hur du bor. Googlar och hittar en uppgift från 2008. Läser om en stor trävilla på Djurgården. Jag vet inte om du bor kvar där. Eller hur du värmer den. Hur bra isolerad den är. Och jag ska ändå inte kasta skit på dig ifall du inte i varje millimeter av ditt liv minimerar dina koldioxidutsläpp. Jag gör det ju inte själv. Eftersom jag tillåter mig att flyga ibland. Men bilen går på etanol och jag åker tåg till jobbet. Och uppvärmningen av den lilla lägenhet där vi bor är koldioxidneutral. Elen är grön. Shoppar mindre än jag borde. Och jag köper miljömärkt när jag kan. Tänker en del på vilken mat jag äter. Men jag flyger. Och då är det alltså jag som ska bära skulden för växthuseffekten? För att det är onödig lyx att resa? Men inte att konsumera? Eller att bo stort?

Jag har sett undersökningar som visar att människor som reser och ser världen faktiskt på riktigt är mer angelägna än andra att bevara den. Att rösta för minskade utsläpp.

(Gjorde ett test på nätet igår som visade att trots mina flygresor så orsakar min livsstil något mindre utsläpp av koldioxid än genomsnittet i Sverige.)

Jag såg för nån vecka sedan en länk till ETC där nån skribent kritiserade jordenruntseglarna i ”familjer på äventyr” med hänvisning till barnen i Syrien. Jag läste aldrig artikeln men jag kan ju tänka mig. Svenska barn som tröttnar på bananer. När det finns krig och svält i världen! Men allvarligt. Hur många svenska barn på hemmaplan har inte nån gång vägrat äta en banan? Är det ett stort problem, globalt sett? Ett segeläventyr runt jorden orsakar antagligen betydligt mindre växthuseffekt än ett vanligt liv här hemma, dessutom. Så vad ska man då kritisera? Alltid hittar man på något.

För det är ju tacksamt att kasta skit på oss som reser av någon anledning. Ger många likes och delningar.

Jag skulle ändå uppskatta om ni kunde sluta med det. Att kasta skit på just oss, alltså.

20150206-074211.jpg

20 kommentarer

Under media, miljö, resor, tåg

Familjer på äventyr och deras bloggar och seglar-Linda på Instagram

Du följer väl ”familjer på äventyr” på TV på tisdagar kl. 20:00? (SVT1)

Visste du att alla fyra familjerna bloggar?

S/Y Mary har jag följt till och från under deras resa.

Linda följer jag också på Instagram:

20150203-214919.jpg

De andra tre bloggarna hittade jag just till.

Nybyggarna på Nya Zeeland. Nybörjarna i Indonesien. Och veteranerna i Brasilien.

8 kommentarer

Under media, resa med barn

Prestationsångest #bbt14

Jag vaknade i lördags med en stark känsla av prestationsångest. Något som jag annars inte drabbas av särskilt ofta. Den handlade om två helt olika saker.

Dels hade jag på fredagen blivit uttagen till final i tävlingen ”Blekinges bästa twittrare”. Tävlingen arrangeras av Radio Blekinge. Först blev jag förvånad. Sedan lite generad. Därefter glad.

Men sen började jag tänka. Jag förväntas alltså att twittra ”bra” nu? Hur gör man det? Där någonstans. I den frågeställningen började prestationsångesten gro.

Inte blev det bättre när jag igår skulle ta ut tre tweets typiska för mig. Då upptäckte jag att jag twittrar ju inte som det är tänkt! Nästan aldrig i 140 tecken långa självständiga textstycken. Oftast twittrar jag i dialog med andra. Eller postar bilder. Eller länkar. Eller retweetar (återpublicerar andras tweets). Eller postar jag flera tweets efter varandra som hör ihop (så kallad rant). Hjälp!

Så en tweet fick jag faktiskt lov att konstruera igår bara för att få ihop något.

I morse intervjuades jag på telefon i direktsändning i radio. Du kan läsa om det och lyssna på inslaget på SR P4 Blekinge.

Blev inslaget bra? Det kändes som ett bra samtal där jag fick berätta om varför jag gillar Twitter: Jag ser det som ett mingelrum där man kan gå in och ut och småprata om ämnen som intresserar när man vill. Men lyssnat på inslaget. Det har jag inte. Och det ska jag nog inte heller. Brukar inte gilla att höra min egen röst. :)

Den andra anledningen till prestationsångesten i lördags handlade om att ordna ännu en resa för familjen. Helt självpåtaget och egentligen ganska onödigt, tänkte jag i efterhand när jag faktiskt lyckats ordna med flyg och hotell trots trångt bokningsläge.

Är det verkligen för familjens skull som jag ordnar dessa resor? Eller för min egen? Även om jag ju så himla gärna vill att alla ska bli nöjda? Och min miljöpåverkan? Hur motiverar jag den? Och riskerna med resmålet? Har jag koll på dem?Tänk om det inte bli bra? Tänk om det blir katastrof? Ny ångest.

Nu får jag försöka förtränga den där tävlingen, som jag annars tycker är en kul grej och läsa på inför resan så kan kanske den där ångesten släppa snart?

20141118-175017.jpg

6 kommentarer

Under Blekinge, instagram, media, sociala media, twitter

Tiggare och selfiepinnar – sååå 2014?

Det har gått en vecka sedan vi åkte hem men jag har ännu inte riktigt kunnat skaka av mig Rom.

Redan när vi var i Rom hade jag tänkt blogga något om alla försäljare av selfiepinnar. Men hann aldrig.

Vet du kanske inte vad en selfiepinne är? På pinnen fäster du mobilen för att sedan med timer fotografera selfies lite mer på avstånd. Säkert en fördel särskilt om man är två eller fler som ska vara med på bilden. Själv har jag dock aldrig varit mycket för selfies. Och inte vet jag hur jag fotograferar med timer på mobilen heller.

Nu i veckan såg jag att Jan Hindersson skrivit i Sydöstan om ”självet på en pinne”:

Han slår där fast att selfiepinnen kommer att vara nästa års succé på marknader och festivaler.

Själv gick jag lite och hoppades att det skulle vara en fluga som snart skulle vara över och som inte ens behövde nå utanför de stora turistmålen. Men när jag nu tänker efter är det inget som tyder på att Jan har fel i sin framtidsprognos. Att jag såg många som ville sälja pinnar, men inga köp genomföras och få som använde pinnarna såg jag som ett tecken på att säljarna var fel ute och marknaden överetablerad. Antagligen var det bara önsketänkande från min sida.

Att få till tekniken att använda pinnarna är nog lite klurigt men i takt med att vi ser fler och fler använda sådana här pinnar kommer fler och fler att vilja prova själva.

Att tro att selfiepinnen kommer att kännas ”sååå 2014” redan nästa sommar är nog lika naivt som att tro att tiggarna slutat tigga till dess.

Hur gärna jag än önskar att Europas problem med utanförskap och fattigdom är lösta till dess. Så finns det egentligen inget som tyder på att det blir så. Och lika lite finns det anledning att tro att selfie-trenden är över till dess. Och jämför du företeelserna är det betydligt lättare att leva med det senare. Så ett verktyg som förbättrar möjligheterna att få till bra selfies lär rimligen ha framtiden för sig.

Vad tror du?

20141108-193023.jpg

(Notera gärna hur olika, olika generationer använder en mobiltelefon på resan.)

6 kommentarer

Under media, resor, samhälle och politik

Framtiden är här nu

I drygt tre år har jag väntat på att det skulle komma. Att tidningarna ska börja plocka bilder från Instagram för att illustrera sina artiklar. Idag var första gången jag såg artikel i min lokaltidning illustreras med instagrambilder:

20141025-114012.jpg

Dessutom användes ordet ”hashtag” i texten utan vidare förklaring.

För mig är det ett tecken på att framtiden är här. När begreppen är så självklara att en lokaltidning i lilla Blekinge inte längre anser sig behöva förklara dem. Funderar över vad som då kan ligga i nästa framtid som ska komma.

I huvudsak gillar jag utvecklingen med att läsarna kan bidra med sina bilder i traditionell media. Det är jättekul och berikar. Tänker ändå lite på vad det på sikt gör för yrkesverksamma fotografer. Tror att utrymmet för duktiga fotografer i och för sig kan bli ännu större. Vi andra behöver dem som förebilder. Men de kommer att behöva hitta nya vägar till sin försörjning. Tänker att det kan bli en jobbig omställning för många.

Sydöstran hade idag också en artikel om en yrkesverksam fotograf som just nu ställer ut sina instagrambilder.

20141025-115803.jpg

Fotografen Bengt Nyberg finns alltså på Instagram. Här en av hans senaste bilder:

View this post on Instagram

Allting är förgängligt.

A post shared by Ben G.T. Nyberg (@bengtnyberg) on

5 kommentarer

Under fotografi, instagram, media