miljö · resor

Europa – Miljö- och klimatpåverkan från flyget fortsätter öka

Förbättrad teknik, effektivare verksamheter, bättre flygplatser och marknadsbaserade åtgärder har inte varit tillräckliga för att mildra luftfartssektorens växande inverkan på miljö, klimat eller människors hälsa. Dessa är de viktigaste resultaten i en ny rapport, som offentliggjorts gemensamt idag av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), Europeiska miljöbyrån (EEA) och EUROCONTROL. Den europeiska luftfartsområdesrapporten 2019 , som… Fortsätt läsa Europa – Miljö- och klimatpåverkan från flyget fortsätter öka