listor · resor

5 vetenskapliga studier som bevisar att du blir lycklig av att resa


Blir vi lyckligare av att resa? Min bestämda uppfattning är att i alla fall jag själv blir lyckligare av att komma ut och se världen. Men gäller detta generellt? Jag tog mig tid att googla lite för att ta reda på vad forskarna säger. Och jag hittade fem vetenskapliga studier som tyder på att det faktiskt generellt är så att vi blir lyckligare av att resa:

1. Twitterstudie i USA: lyckan ökar med avståndet från hemmet
Ett antal forskare studerade lycka och resor genom att analysera ord på Twitter. De studerade tweets, meddelanden på Twitter, från 180 000 personer i USA. De valde slumpmässigt ut 10% av dessa personers tweets och satt poäng på dem utifrån vilka ord de innehöll enligt en tidigare framtagen metod att mäta lycka.

Forskarna menar att lycka på individnivå inte kan mätas utifrån ordval i enskilda tweets men att på en aggregerad nivå när ett stort antal tweets från ett stort antal personer analyseras så fungerar ordval som ett mått på hur människor mår. I en grupp som använder fler negativa ord mår personerna i genomsnitt sämre än i en grupp som använder fler positiva ord.

De jämförde detta lyckoindex med på vilket avstånd från hemmet som de twittrande befann sig. Det visade sig att under den första kilometern minskade lyckan med avståndet från hemmet. Forskarna gissade att mångas arbetsplatser låg på detta avstånd. Men från en kilometer från hemmet ökade lyckan med ökat avstånd från hemmet. Ju längre bort de twittrande befann sig från sina hem desto lyckligare var de.

2. Semesterresor ökar välbefinnande hos låginkomsttagare
Denna studie rapporterar resultat från en tvåstegsundersökning som mätt förändringar i välbefinnande bland låginkomsttagare som fått ekonomiskt stöd för att få tillgång till en semesterresa. Detta är den första studien för att bedöma välbefinnande bland sådana turister. Resultaten tyder på att turism bidrar till ökat välbefinnande. De största effekterna syns på vissa områden som psykologiska resurser samt fritid och familjeliv som bidrar till socialt välbefinnande.

3. Lycka före och efter resan
I denna studie svarade 974 holländska semesterfirare på frågor om sin lycka före och efter en semesterresa. Semesterfirarna rapporterade en högre grad av lycka redan före semestern jämfört med icke-semesterresande, troligen för att de gladde sig inför sin semester. Däremot var skillnaden i lycka efter semesterresan borta redan efter ett par veckor.

4. Ökad intellektuell livskvalitet
En grupp forskare bestämde sig för att skapa en modell för att mäta hur resande påverkar turisternas livskvalitet. De satte upp och testade sin modell varefter de lät testa 264 personer svara på en enkät utformad utifrån modellen. Det visade sig att livskvaliteten kunde påverkas både positivt och negativt av en resa inom de flesta områden (och inom ett par områden faktiskt enbart negativt) men att inom områdena tillfredsställelse med fritidsaktiviteter och tillfredsställelse med sitt intellektuella liv så kunde enbart positiv påverkan visas. Det stämmer ju väldigt väl med att många av oss upplever att vi lär oss saker och utvecklas av att resa!

5. Mer lycka än olycka hos turister i Nederländerna
Hur glada är turisterna under en semesterdag och vad gör dem lyckliga? Dessa frågor togs upp i en studie av 466 internationella turister i Nederländerna. På semester visade det sig att turister i allmänhet är lyckliga. Positiv påverkan är fyra gånger så stor som negativ påverkan. Skillnaden är större än vad som i allmänhet observeras i vardagen.

De semestrandes socioekonomiska bakgrund och allmänna livsnöjdhet förklarar bara delvis deras känslomässiga tillstånd under en semesterdag.

Det mesta av variansen förklaras istället av faktorer som är förknippade med själva semestern. Även om den viktigaste faktorn för välbefinnande under resan är resesällskapet. Dessa resultat innebär att turistbranschen i stort sett gör ett bra jobb. Och det visste vi ju redan. Att vi blir lyckligare av att resa. Eller hur?

Bilden: En pinje-tall i Manarola i Italien som – i alla fall i mina ögon – ser ut som en glad turist. Strax under ”huvudet” syns flera riktiga huvuden – turister som förhoppningsvis blir lyckliga av att se den vackra solnedgången.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s