resor · tåg

Vagabonds resebarometer drog fel slutsats om våra tågresor 2020

Allt fler människor har börjat visa intresse för att använda tåget som färdmedel på semestern. Men samtidigt tar få fortfarande tåget i praktiken. Och resebarometern antydde nyligen att andelen som tog tåget inte ökade under 2020. Men jag menar att de drog lite fel slutsats där. Något som också styrks av klimatbarometern, som kom igår.

Resebarometern är Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resevanor och har funnits sedan 2010. Den görs av resemagasinet Vagabond tillsammans med ett försäkringsbolag. 2021 års undersökning kom helt nyligen. I den ställs bland annat den retoriska frågan; ”Reser vi aldrig med tåg som det ju rått sådan hajp kring senaste åren?” Och svaret lyder; ”Nja, trots flygskam och tågskryt tar bara 3 procent tåget när de ska på utlandssemester, såväl åren före som under pandemiåret.”

Fel slutsats

Ett svar som andas slutsatsen att ”hajpen” runt tågresor bara är tomt prat. Men det är en slutsats som jag då menar är felaktig.

Den största tågsemestergtuppen på Facebook är nu uppe i 115 000 medlemmar. Det är därmed helt enkelt uppenbart att det finns en stor efterfrågan. Det finns så klart anledningar till det.  Klimatfrågan är en av vår tids riktigt stora ödesfrågor. Det ökade intresset för tågresor hör självklart till stor del ihop med de senaste årens uppvaknande i denna fråga.

Samtidigt. 2021 års resebarometer visade alltså att under förra året gjordes bara tre procent av utlandsresorna med tåg. Trots att det gjordes 84 procent färre utlandsresor under pandemiåret 2020, jämfört med året innan, så var andelen tågresor ändå lika låg. Flyg, personbil, färja, husbil och buss var alla populärare transportsätt för utlandsresan än tåget.

Men det som ändå kan ses vid en jämförelse med förra årets siffror är att andra färdmedel där man sitter ganska trångt som flyg och buss tappade lite i andelar av utrikesresorna till fördel för luftigare färjor och avskilda husbilar. Medan tåget inte tappade sin andel. Men så klart. Flyget dominerar fortfarande utrikesresorna. Andelen sjönk bara från 64 till 61 procent. 

Andelen som tog tåget för inrikes resor 2020 var i alla fall högre, nämligen 13 procent. Inrikes var det bara personbilen som var populärare än tåget. Här hemma kommer alltså färja, husbil, buss och flyg alla efter sista vagnen i tåget.  

Och. Det går också att dra den slutsatsen att eftersom vi vet att många valde att göra inrikes resor istället för utrikes, och eftersom andelen som tar tåget är högre inrikes än utrikes, så ökade ändå andelen semesterresor med tåg – av de resor som normala år skulle ha gått utomlands. (Alltså av utrikes resor plus inrikes resor som ersatte utrikes resor.)

Detta trots att många säkerligen valde bort tåget 2020 till förmån för bilen, med hänsyn till smittskyddet. Så gjorde vi själva i min familj till exempel. Vi valde att göra en bilsemester i Sverige i juni 2020. En resa som ersatte en planerad utlandsresa. I och för sig hörde vi till de procent som tog tåget utomlands också – i februari – före pandemin. Den gången åkte vi dag- och nattåg till Dolomiterna i Italien för att åka skidor. Och så tog vi färjan till Bornholm i augusti.

Klimatfrågan styr

Och nu finns ytterligare fakta i frågan. Igår kom nämligen Världsnaturfondens klimatbarometer för Sverige 2021. Där svarar 9 procent att de redan under de tolv senaste månaderna någon gång har valt tåget framför flyget i syfte att minska sin klimatpåverkan. Dessutom planerar nästan hälften av de tillfrågade att flyga mindre än vad de gjorde före pandemin, när den väl har lagt sig.

Av den halva som svarat att de kommer att flyga mindre svarar en tredjedel att de kommer att ersätta flygresorna med andra färdmedel (tåg eller bil) och en tredjedel att de kommer att välja att semestra i Sverige istället för utomlands. Av den återstående tredjedelen anger flertalet att de ska minska både på inrikes och utrikes flygresor utan att ange vad de ska göra istället. Sannolikt planerar de för att resa mindre än de gjort tidigare.

Att det kommer att vara klimatfrågan som i mycket hög grad styr våra förändrade beetenden rent allmänt framgår av många svar i denna enkät, men inte minst av att klimatfrågan nu är den samhällsfråga som flest oroar sig för. Nära sex av tio har svarat att klimatförändringarna är en av de tre företeelser i samhället som de oroar sig mest för. Före saker som annan miljöförstöring, organiserad brottslighet och terrorism.

Det går så klart att hävda att de personer som väljer att svara på en klimatenkät från Världsnaturfonden inte riktigt är samma sorts människor som de som väljer att svara på en reseenkät från ett resemagasin. Men jag vågar påstå att den snedrekryteringen knappast kan vara ett problem endast i det ena fallet.

När vi börjar resa mer igen

Jag vågar dessutom mot bakgrund av mina resonemang ovan, och de fakta som de vilar på, påstå att när vi väl börjar resa lite mer igen så kommer tågets andel av våra semesterresor öka på ett betydligt tydligare sätt än hittills. Och att även tågets andelen av utrikes resor då kommer att öka. Sannolikt kommer vi också se en kvardröjande effekt efter pandemin av att fler kommer att välja att ta tåget inrikes istället för att flyga utrikes. Däremot tror jag tyvärr inte att det kommer att gå väldigt brant uppåt. Det beror dels på kapacitetsbrist i tågsysytemet, särskilt i samband med skollov, och dels på att det fortsatt är lite för krångligt för den stora massan att boka utrikes tågresor. 

Men det går! Och det är det fler och fler som upptäcker. Och. Det kommer säkerligen att bli enklare framöver. Det vore också en fördel i sammanhanget om den extrema skatterabatt som flyget har sedan urminnes tider äntligen togs bort. Men. Att tåget har framtiden för sig är igen hajp. Det är en realitet. Den här pandemin som pågår just nu har bara satt allting på paus för ett ögonblick. Tåget som så mycket annat. 

Det sägs ibland att man inte ska vara för optimistisk, därför att ljuset i slutet av tunneln kan vara ett tåg. Men. När det gäller klimatkrisen är det faktiskt bara bra om ljuset i tunneln visar sig vara just tåget.

Och det är jag för egen del helt övertygad om att det också kommer att vara.

Bilden överst i inlägget är ifrån Manarola i Italien 2017.

Läs mer: 20 av de vackraste platser du når med tåg

2 kommentarer på “Vagabonds resebarometer drog fel slutsats om våra tågresor 2020

  1. Kanske inrikesresorna i Finland och Sverige ökat, med tåg. Ingen aning.
    Men att åka buss och tåg är ju roligt, att flyga går fort, men det är ju inte så klimatsmart.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s