årstider · blommor · historia · resor · vackra platser · vandra

7 saker du behöver veta om att vandra Boön runt

Boön som ligger strax utanför Karlshamn är både en del av ett vackert naturreservat och en intressant historisk plats.

Här följer en liten guide till ön utifrån den runda på ön som vi gick i måndags kväll.

1. Hitta till Boön

Du når Boön via en gångbro från Sternö Vindhamn, där du kan parkera bilen. Sternö Vindhamn i sin tur hittar du till genom att först köra, gå eller cykla från Karlshamn mot Sternö Sandvik men strax innan vägen mot stranden viker av nedåt igen längs en slingrande väg tar du istället vänster ner mot Vindhamnen, precis efter de vackra vyerna över Boön och resten av skärgården, över det gamla stenbrottet. När du kommer ner till vattnet passerar du först förbi en (gissningsvis) gammal statarlänga, en tennisklubb och sedan själva småbåtshamnen innan du parker längst bort vid gångbron till ön.

2. Boöns historia

När Karlshamn grundades av Karl X Gustav på 1600-talet så valde man att bygga stadens första försvarsanläggningar på den här ön som numera är populär mest för klippbad och promenader.

Det var alltså Karl X Gustav som efter freden i Roskilde 1658 lät anlägga skansen på Boön som en del av försvaret av den nya flottbas som placerades i dåvarande Bodekull.

Skansen blev färdig sommaren 1659 och hade då en besättning på 90 man. De kom från Småland, Värmland och Östergötland för att försvara den nya stad som skulle komma att få sina stadsprivilegier 1664.

Skansen på Boön ersattes snart av Karlshamns kastellFrisholmen. (Där syrenerna nu blommar som bäst och dit vi tänkt åka ut nu i dagarna om vädret är bra.) 1676, när Gamle Skans anfölls och plundrades av danskarna, ingick den inte längre i försvaret av staden utan hade överlåtits till varvet på Boön.

Och redan 1679 beslutade nästa kung, Karl XI, att en flottbas också skulle anläggas på Trossö, längre österut i Blekinge. Och så blev det Karlskrona som fick bli den viktigaste örlogsstaden inte bara i Blekinge utan också i hela landet. Blekinge var ju till skillnad mot Stockholm isfritt på vintern.

Runt Boön finns flera informationsskyltar som berättar om öns historia. Förutom vid Gamle Skans finns också skyltar vid den gamla kyrkogården, vid ett par andra gravplatser, på platsen där skeppsvarvet en gång var och vid ett gammalt stenbrott där det brutits gatsten. En av gravplatserna berättar om ett utbrott av pesten 1711, som i Karlshamn skördade en tredjedel av befolkningen. Vid det gamla skeppsvarvet har en gång i tiden fyra regalskepp och flera andra båtar byggts. På ön finns har det också funnits en gammal lotsstation och en gammal smedja.

Lämningarna är inte överdrivet väl bevarade över lag, men de har alla en intressant historia att berätta.

Och ön är som sagt också väldigt naturskön!

En av de gamla gravarna
På denna plats har fyra regalskepp byggts.

3. Naturreservatet invigdes av kronprinsessan

Behöver veta och behöver veta. Men på tal om kunglig historia så det kan kanske vara kul att känna till att Stärnö – Boöns naturreservat invigdes av Kronprinsessan Viktoria 2014. Om detta berättar en minnestavla som inte finns på Boön, i och för sig, men på en berhäll strax bortanför badplatsen vid Sternö Sandvik.

Styvmorsviol.

4. Promenera Boön runt

Runt ön går en promenadstig markerad med stolpar som i sin tur är markerade med orange topp. Slingan är tre kilometer lång. Ön är inte helt flack men det är inte heller några jättestora höjdskillnader. Promenadslingan är inte tillgänglighetsanpassad och bitvis krävs viss rörlighet och balans för att ta sig runt men annars bör inte promenaden vara ansträngade.

Du tar alltså åt höger efter bron. Efter en liten stud kommer du till ett gammalt stenbrott. Där finns en informationsskylt som berättar om gatstenen som höggs här. Runt om slingan på Boön finns många informationsskyltar.

Ut mot havssidan längs öns sydöstra kant finns fina klippor för sol och bad. Så här års kan det vara en fröjd att bara sitta ner en stund på en klipphäll och titta på vattnet.

Annars följ bara stigen runt ön, över klippor, genom skog och upp på utsiktsplatsen vid Gamle skans innan du fortsätter vidare runt hela ön.

Slingan runt Boön är tre kilometer.

5. När på året Boön är som vackrast

Den allra vackrast tiden här på Boön är, som på många andra platser i södra Sverige, nu i slutet av maj månad.

Nu i maj hörs också koltrastens vackra sång nästan utan paus runt ön och du kan se ”ejderdagis” dra förbi i havet där honorna hjälps åt att vakta de nykläckta ungarna. Många blommor blommar i vackra färger. Som till exempel viol, mandelblom, smörblommor och tjärblomster. Snart kommer också buskstärnblommor. Och här finns även ljung och blåbärsris bland tallar och ett och annat lövträd som björk, ek, asp och rönn. Du ser också enbuskar och fler lianer av kaprifol. Och ormbunkar.

Längst ut på Gamle skans växer mängder av tjärblomster så här års.

Tjärblomster.

6. Fika på Boön

På Gamle skans finns också ett bord med sittplatser för dig som har med dig fika ut till ön. Ett annat alternativ är en grillplats som finns precis innan du kommer tillbaka till bron tillbaka mot fastlandet.

Däremot finns det inga caféer eller inköpsställen på ön eller i närheten av den så fika måste du ha med dig när du kommer, om du vill ha det.

Trift.

7. Vad som är förbjudet på Boön

Boön är som sagt en del av ett naturreservat så tänk på att det inte är tillåtet att skada mark eller havsbotten, förstöra eller skada något fast naturföremål, en ytbildning, fornlämning eller annan kulturhistorisk lämning, som t.ex. stenmurar och odlingsrösen. (Självklarheter egentligen.)

Du får inte heller ha med dig en okopplad hund annat än vid skyddsjakt.

Att du inte får framföra fordon eller ställa upp husvagn eller husbil på denna lilla ö som endast nås till fots, säger sig nästan självt, men tänk på att du inte heller får cykla, rida, tälta eller göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Och du får inte heller störa djurlivet i onödan, sätta ut fisk, kräftor eller andra vattenlevande djur i vattenfyllda stenbrott, kärr, hällkar eller andra småvatten, skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Du får inte heller fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Och utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller: Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning, bedriva utgrävning av numera översvämmade terrestra avlagringar eller på annat sätt skada dessa lämningar, sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning, nyttja området för tävling, fest eller övning som är störande för naturen eller allmänhetens friluftsliv.

Det finns också ett par hus på ön så respektera att allemansrätten inte gäller på tomtmark.

Vad som däremot är tillåtet är att titta på och njuta av allt det vackra:

Eken blommar.
En informationsskylt vid ett gammalt stenbrott.
En skylt visar avståndet till Hanö.
Ett ejderdagis.
Mandelblom.
Mjukt slipade klippor och ett par knölsvanar.
Ny bladvass på väg upp.
En brygga, havet och i bakgrunden några hus på fastlandet.
Ormbunke.
Vildapel och en stilla vik av havet.

Läs mer: Vandra en mil Sternö och Boön runt

6 kommentarer på “7 saker du behöver veta om att vandra Boön runt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s