coronan · flyg · resor

Kräva tillbaka pengar från SAS med ränta – så ansöker du hos Kronofogden – steg för steg


Nu har jag begärt betalningsföreläggande mot SAS hos Kronofogden för pengar som de inte har betalat tillbaka för en inställd flygresa för fyra tur och retur till Tokyo. Genom hela ansökningsprocessen, som kan göras direkt på webben, har jag gjort skärmdumpar som du kan ha som stöd ifall du också vill ansöka om att Kronofogden ska hjälpa dig med att få tillbaka pengar från SAS, för en inställd resa.

Då kan du också, som jag, ansöka om ränta och också om att SAS betalar avgiften på 300 kr (i efterhand) som det kostar att få Kronofogdens hjälp med att få tillbaka pengarna.

Men till att börja med ska jag kanske förklara varför jag redan nu dragit SAS inför Kronofogden. Jag har ju skrivit tidigare att jag tänkte vänta ett par veckor till. Men när sedan Aftonbladet hade en stor artikel om detta i söndags – den var låst, men min sambo betalar så jag kunde läsa på hans telefon – så vågade jag inte vänta längre. Jag vill nämligen inte hamna sist i kön för den händelse att SAS hinner gå i konkurs innan alla har fått sina pengar tillbaka.

Det där sista är alltså min egen slutsats. Både att det faktiskt kan vara så att SAS riskerar att gå i konkurs i förlängningen av det som nu händer och att antalet ärenden om betalningsföreläggande mot SAS kan komma att öka lavinartat när nu Aftonbladet skrivit om saken. Jag är rädd att handläggningstiderna kan bli långa. Vi får väl se hur det blir.

(SAS har dock nyligen, om jag förstått saken rätt, fått in ägartillskott, så just för dagen borde inte risken för konkurs vara överhängande. Men ingen vet hur länge det dröjer innan vi som fått våra resor inställda i september ska behöva vänta på våra pengar, eller vad som kan hinna hända med SAS ekonomi tills dess.)

Vad som gäller

I alla fall så fick den där artikeln mig att googla om vad som faktiskt gäller. Och det som jag då upptäckte var att Konsumentverket skriver att att allmänna reklamationsnämnden (ARN) inte prövar ärenden som handlar om att återbetalning av pengar tar för lång tid. Så det bästa jag kan vänta mig av det ärende mot SAS som jag redan har liggandes hos ARN är alltså att de förelägger SAS att bekräfta att jag har begärt och har rätt att få pengar tillbaka.

Hos Konsumentverket kunde jag också läsa att om jag bara har bokat en flygresa har jag inte skydd enligt paketreselagen. (Det visste jag i och för sig redan.) Och också att jag har ändå har rätt att få tillbaka mina pengar när resan blir inställd. (Detta hade jag också koll på.) Det som var nytt för mig, och som alltså Konsumentverket hävdar på sin hemsida, är att jag faktiskt har rätt att få tillbaka mina pengar inom sju dagar.

Och den tiden hade redan gått sedan SAS ställt in vår resa, när jag läste detta på söndagen.

Konsumentverket skriver också att om du och företaget är överens om att företaget ska betala tillbaka dina pengar, men de ändå inte gör det, så kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Och i mitt fall har SAS muntligen i två olika telefonsamtal medgett att jag har rätt att få mina pengar tillbaka. Men samtidigt sagt att de inte vet när det kan bli och att de då, i slutet av september, betalade tillbaka för resor som ställdes in i april.

1. Kom igång

Så då gjorde jag alltså det. Vände mig till Kronofogden. Där klickade jag mig vidare till att ansöka digitalt om betalningsföreläggande. Om du också gör det så kommer du till en sida där du ska logga in med ditt personnummer.

Jag använde mig av mobilt bank-id på en annan enhet och så var jag igång. När du loggat in kommer du först till en bild där du får tre alternativ på vad du vill göra. Du klickar då på ”jag vill få betalt eller har ett annat krav”. Du kommer då till en bild som ser ut så här:

Skärmdump1

Här läser du den korta texten och sedan är det bara att klicka på knappen ”ta mig till ansökan”.

2. Dina uppgifter

På nästa bild klickar du i att du vill få betalt. Därefter kommer du till en sida där du ska ange dina kontaktuppgifter. Namn och adress är redan ifyllda men du ska också ange din e-postadress och telefonnummer.

skärmdump2

3. SAS kontaktuppgifter

I nästa steg blir det lite, men bara en aning, svårare. Eftersom det inte är en privatperson du har ett krav emot, utan SAS, som är en organisation ska du först klicka i rutan ”jag vill ange ett organisationsnummer”. Då ändras texten för rutan och jag fyllde i SAS organisationsnummer som – vilket skulle visa sig vara ett misstag – jag googlade mig fram till.

Uppdatering 2020-10-31: När jag senare googlade igen upptäckte jag att SAS har flera bolag med olika organisationsnummer. Jag har också fått veta av Kronofogden att de inte hjälper till att reda ut att det är rätt bolag i koncernen som någon ställt ett krav mot.

I och med detta kunde Ackordscentralen, som representant för det bolag jag lite för snabbt ställt kravet emot, svara att skulden inte kan ha uppkommit mot det bolag jag angett i ansökan. I mitt fall ledde mitt ärende ändå till att SAS betalade tillbaka pengarna. Men det är inte säkert att de alltid kommer att göra det till kunder som ställer sina krav mot fel bolag.

Uppdatering 2020-11-10: Tyvärr har en läsare  meddelat i en kommentar till detta inlägg att inte heller organisationsnummer 902001-7720 alltid fungerar att uppge (samma nummer som stod på både hans och mitt kvitto), då det kan hända att Kronofogden påstår att detta är ett ”enkelt bolag som inte kan iklä sig skyldigheter eller föra talan inför domstol och andra myndigheter”. Suck. Jag har nu själv ställt frågan till presstjänsten hos Konsumentverket om de kan hjälpa till med att söka reda på rätt organisationsnummer.

Uppdatering 2020-11-11: Nu har Hans Lundin, presschef på Konsumentverket svarat mig angående rätt organisationsnummer hos SAS att ställa krav emot: ”Svea Hovrätt har i mål FT 3928-16 bedömt att konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden med organisationsnummer 902001-7720 var rätt motpart gentemot en konsument. Det är också det bolaget som KO vänt sig mot och som även innehar licensen att flyga från Transportstyrelsen.” Min bedömning är nu därför att det trots allt är detta organisationsnummer du ska ange när du kräver tillbaka dina pengar från SAS via Kronofogden.  Möjligen kan du behöva hänvisa till mål FT 3928-16 i Svea Hovrätt om Kronofogden hävdar att detta är ett ”enkelt bolag”.

Därefter klickade jag  på ”hämta uppgifter”.

skärmdump4

Då kommer de flesta kontaktuppgifterna till SAS att bli automatiskt ifyllda. Men även här ska du fylla i e-postadress och telefonnummer. Jag valde att ange den e-postadress som ARN lagt in i mitt ärende mot SAS hos dem. Det är annars närapå omöjligt att hitta någon e-postadress till SAS på nätet. Det telefonnummer jag angav är det som går till deras kundtjänst. Se skärmdumpen nedan.

skärmdump5

4. Belopp och grunden för ditt krav

Det är så klart viktigt att beloppet som du kräver SAS på blir rätt. I mitt fall är det fem transaktioner som drogs på mitt betalkort när jag bokade resan i januari som skulle summeras.

Sedan har du möjlighet att yrka på ränta till och med ansökningsdagen. Här använde jag Kronofogdemyndighetens egen kalkylator för att göra beräkningen. Nu måste jag nämna att Aftonbladet i sin artikel skrev att ränta ska räknas från den dagen när flyget skulle ha avgått. Det tycker jag verkar märkligt. Jag tror istället att ränta ska räknas från den dag som SAS borde ha betalat tillbaka pengarna. Alltså inom sju dagar från det att de ställde in flygningen. I mitt fall fick jag beskedet den 21 september att flyget är inställt och sju dagar senare blir då den 28 september. Utifrån detta datum och söndagens datum, när jag fyllde i enkäten samt procentsatsen 7,5 procent räknade kalkylatorn ut att det handlade om 79 kronor som SAS redan var skyldiga mig i ränta.

Egentligen borde jag nog ha räknat på 8 procent dock, inser jag nu. Min källa var nämligen inte uppdaterad med att referensräntan höjts. Nu gör inte det mer än 5 kr i mitt fall men om du redan har väntat länge blir det så klart mer pengar och därmed viktigare att räntan blir rätt.

Sedan kommer du till grunden för ditt krav. Rutan rymmer mer text än vad det ser ut som på skärmen.

skärmdump6

Så här skrev jag om grunden för mitt krav: ”SAS flygning till Tokyo den 24 oktober 2020 har ställts in av bolaget. Enligt artikel 5.1.a och artikel 8 i EUförordningen 261/2004 ska passagerarna vid inställd flygning av det lufttrafikföretag som skulle ha utfört flygningen erbjudas att välja mellan ombokning eller, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan, återbetalning av hela inköpspriset för biljetten. I och med att utresan ställts in blev också hemresan utan syfte för mig och min familj (mina medresenär). Vi är därför berättigade att välja återbetalning av biljettpriset i dess helhet. SAS är alltså skyldiga att återbetala hela biljettpriset, vilket de muntligen också medgett på telefon. Däremot har de inte kunnat ange någon tidpunkt för när pengarna kommer att återbetalas. utan hänvisade till att SAS då, i slutet av september, återbetalar för inställda flygningar i april. De ligger alltså redan nu minst fem månader efter med återbetalningarna.

Denna osäkerhet är inte acceptabel för mig som konsument. Enligt Konsumentverkets information på nätet ska det som längst behöva ta sju dagar för ett flygbolag att återbetala hela kostnaden för den inställda resan från det att resan har ställts in.”

Det jag inte tänkte på var att här också ange SAS bokningsnummer för den inställda resan. Det har jag senare kompletterat med i ett mejl till Kronofogden.

5. Mer ränta

Nu kommer en luring. Bara för att du skickar in ditt ärende till Kronofogden kommer du så klart inte att få betalt omgående. Ingen vet hur lång tid detta kan ta. Därför kan du även begära ränta för tiden mellan det att du skickar in din ansökan och det att du får betalt. Du ska då också fylla i datumet från när du vill ha ränta. Och nu kommer det luriga. När jag fyllde i datumet för dagen efter den när jag lämnade in ansökan, och som jag nyss redan räknat ut räntan till, fick jag ett felmeddelande.

Enda sättet jag hittade att komma runt detta var att ange samma datum som jag tidigare räknat ränta ifrån, alltså sju dagar efter det att SAS ställde in resan.

Detta måste, som jag ser det, vara en bugg i systemet, och jag utgår ifrån att Kronofogden rättar till detta, så att jag inte får för mycket ränta, när de senare handlägger ärendet.

Prova dig gärna fram vad som fungerar när du fyller i blanketten. Försök göra så rätt du kan, utifrån hur du förstår vad de menar.

skärmdump7

skärmdump8

6. Dina omkostnader

Du kommer att behöva betala 300 kronor för att få ditt ärende handlagt. Detta är, som jag har uppfattat saken, pengar som du riskerar om det visar sig att du inte har rätt att få pengar från SAS, eller om de hinner gå i konkurs innan ditt ärende blir avgjort. Men normalt bör du kunna få ut dessa pengar av den som är skyldig dig pengar, alltså i det här fallet SAS och du kryssar därför i att du vill ha ut pengarna och fyller i beloppet 300 kr. Du kan även begära upp till 380 kronor för ett ombud eller egen arbetstid. Jag är osäker på kriterierna för att dessa 380 kronor betalas ut men valde att också begära detta.

skärmdump9

7. Verkställa kravet

Nästa fråga gäller om du vill ha Kronofogdens hjälp med att verkställa kravet. Det finns olika former av tvångsåtgärder som Kronofogden kan ta till för att verkligen få den som är skyldig dig pengar, i det här fallet SAS, att verkligen betala.

Detta kostar dock ytterligare pengar. Det är i och för sig gäldenären, den du har kravet mot, alltså SAS i det här fallet, som i första hand ska betala avgifterna för att Kronofogden ska genomföra det som står i beslutet (verkställighet). Men om SAS inte kan betala får du som sökande betala avgifterna.

Jag kryssade ”ja” till detta detta i min egen ansökan, bland annat därför att jag läst att Kronofogden fått ta till utmätning för att få SAS att betala, men egentligen var det kanske lite onödigt att göra det redan vid ansökan. Du kan, om jag förstått saken rätt, markera ”nej” här och sedan begära detta senare, om du vill.

skärmdumpx0

8. Signera och avsluta

Jag signerade min ansökan med bank-id och fick därefter upp en skärmbild som tackade för min ansökan som bekräftelse. Däremot har jag inte fått någon bekräftelse på e-post. Det behövdes dock inte eftersom jag kan logga in på nytt med bank-id för att se att min ansökan verkligen är inlämnad.

skärmdumpx2

9. Vad händer nu?

Enligt text som kom upp under ansökningsprocessen kommer jag att få en räkning hem på de 300 kronor som detta kostar. Hur lång tid detta sedan kan komma att ta att få tillbaka pengarna från SAS är det nog ingen som vet. Om det nu finns några pengar att få tillbaka. Vilket vi verkligen får hoppas. Men det återstår att se.

Uppdatering 2020-11-12: Jag fick tillbaka mina pengar i slutet av oktober. Jag är övertygad om att det var tack vare att jag gick till Kronofogden. Det de gjorde efter att de fått min ansökan var att skicka den vidare till SAS som fick chans att bemöta. SAS har ingen exakt tid för när dem senast måste inkomma med sitt undertecknade delgivningskvitton men tio dagar efter utskick finns en bevakningsdag hos Kronofogden. För bolag kontrollerar de så att utskicket har gått till den  juridiska personens registrerade adress enligt bolagsverket, om inget svar kommer in kan de skicka till behörig företrädare för bolaget. (VD:n) Därefter kan förfarandet för bolag se lite olika ut gällande bolag. I mitt fall svarade dock SAS, som jag redan nämnt, att jag vänt mig till fel bolag. Mer om hur det gick med mitt ärende och hur jag fick tillbaka pengarna kan du läsa här.

Texten ovan är ett blogginlägg som handlar om hur jag har gjort och resonerat i denna fråga och den ska inte uppfattas som rådgivning, rekommendation eller analys av hur du bör göra. Det avgör du helt och hållet själv. Och även om jag har försökt få alla fakta i inlägget rätt, så går det inte heller att utesluta att något eller några fel kan ha smugit sig in. Lycka till med att få tillbaka dina pengar, om SAS också har en skuld till dig, oavsett hur du väljer att göra!

Du missar väl inte möjligheten att gilla ”Halloj världen!” på Facebook ?

18 kommentarer på “Kräva tillbaka pengar från SAS med ränta – så ansöker du hos Kronofogden – steg för steg

 1. Så hemska att du inte ska få tillbaka dina pengar utan att behövs gå till Kronofogden. De borde följa lagarna. Ligger inte bl a svenska staten bakom SAS? Eller var det bara så förr?
  Förstår att SAS har dåligt med pengar, men det kan kunderna också ha.

  1. Jo, staten är en av ägarna till SAS. Flygbolaget har fått tillskott från ägarna nyligen men de har så klart mycket pengar att betala tillbaka. Jag undrar om det verkligen finns tillräckligt med kontanta medel i bolaget…

 2. Hej,

  Vill bara säga att jag följde ditt tips och två dagar efter anmälan till kronofogden fick vi ett mejl av SAS att de har återbetalat pengarna. Nu har vi äntligen fått tillbaka dom efter 7 månader. Tack så mycket för hjälpen!

  /Tanja

 3. Tusen tack för tipsen! Skall genast testa! Bokade resa d 27:e december 2019, och fortfarande inte fått pengar tillbaka – 45 000.-

 4. Hej Inger,
  Jag vill bara tacka för en fantastiskt bra och välformulerad instruktion.
  Jag gjorde i princip en copy/paste av den (ändrade organisationsnummer till 902001-7720 samt såklart annat resmål).
  Våran resa skulle ha skett i april 2020.
  Det fungerade!
  (men vansinnigt att man ska behöva gå den vägen för att få tillbaka sina pengar)

  Info om exakta datum, så andra kan se ungefärliga tidsperspektiv:

  Torsdag 5 nov – jag fyllde i formuläret till kronofogdsmyndigheten på nätet
  Fredag 13 nov – Ett brev från kronofogden anländer i postlådan med inbetalningskort på 300 kr som jag betalar direkt
  Onsdag 18 nov – Mail från SAS om att de bestrider kravet eftersom de redan betalat och att pengarna borde finnas på kontot inom ett par dagar
  Torsdag 26 nov – Inga pengar syns till så jag mailar och frågar vart de tagit vägen
  Fredag 27 nov – Brev från kronofogden med förfrågan om jag vill gå vidare till domstol
  Måndag 30 nov – Mailsvar från SAS, nåt måste blivit fel, de gör ett nytt utbetalningsförsök
  Måndag 7 december – Pengarna finns på kontot (master card)

  Återigen – tack för att du bemödat dig med att skriva en så bra instruktion och delat med dig av :)

  mvh /Lasse

  1. Suveränt!

   Jag skrev d 19:e november! Har fått reflektioner från Kronofogden om att jag glömde bokningsnumret. Avvaktar med spänning!

   Hälsar

   Gussi E

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s